Vrouwen vaker bedrijfsopvolger landbouwbedrijf

In 2008 stonden er ruim 11 duizend bedrijfsopvolgers klaar om een land- en tuinbouwbedrijf over te nemen. Hiervan was 8,5 procent vrouw. In 2000 was dit nog 6,8 procent.

Opleiding agrarische bedrijfsopvolgers

Opleiding agrarische bedrijfsopvolgers

Vrouw hoger opgeleid dan man

In de periode 2000-2008 is het opleidingsniveau van zowel de mannelijke als de vrouwelijke bedrijfsopvolgers gestegen. Het verschil in opleidingsniveau werd echter groter. Van de vrouwen had in 2000 bijna 22 procent een hogere beroepsopleiding of een universitaire studie achter de rug. In 2008 was dit gestegen tot 39 procent. Van de mannen had 15 procent in 2000 een opleiding in het hoger onderwijs afgerond en in 2008 was dit bijna 22 procent.

Mannen vaker agrarische opleiding

Mannen die gereed zijn om een landbouwbedrijf over te nemen hebben beduidend vaker een agrarische opleiding gevolgd dan vrouwen. Bij 53 procent van de vrouwen en bij 84 procent van de mannen was in 2008 de hoogst genoten opleiding agrarisch gericht.

Wim de Rooij en Nelet Kuipers

Bron: Maatwerktabel: Bedrijfsopvolging in de land- en tuinbouw