Boetes en fraudes in de BDFS

Het CBS onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarom er meer fraudevorderingen dan boetevorderingen in de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek (BDFS) voorkomen. Deze studie presenteert de resultaten.