Zoekresultaten

118 resultaten voor keyword:stikstof
118 resultaten voor keyword:stikstof

Pagina 3 van 5

Verwijdering van fosfaat en stikstof door rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2008

In 2008 is 83 procent van de aangevoerde hoeveelheid fosfaat en 81 procent van de aangevoerde hoeveelheid stikstof uit het afvalwater verwijderd. Daarmee voldoet ons land ruimschoots aan de normen...

Artikelen

Heide paarser en minder geel

De heide is de laatste jaren van kleur veranderd. De soorten die de heide paars kleuren, zoals de struikheide, nemen iets toe, vergrassers als de bochtige smele, die de heide zijn gele kleur geven,...

Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Steeds meer stikstof uit rioolwater verwijderd

De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn steeds beter in staat om het rioolwater van stikstof te ontdoen.

Artikelen

Verwijdering van fosfaat en stikstof op rioolwaterzuiveringsinstallaties, 2004

Het aantal openbare rioolwaterzuiveringsinstallaties met voorzieningen voor extra fosfaat- en stikstofverwijdering neemt sterk toe. Dit leidt tot betere zuivering van het afvalwater.

Artikelen
Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2010

De mestproductie nam in 2010 licht toe met 6 miljoen kg stikstof en 4 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de grotere voederbehoefte van melkkoeien door de gestegen...

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2012

De mestproductie daalde in 2012 met 17 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. Een belangrijke oorzaak is het lagere fosfaatgehalte van mengvoer voor rundvee, varkens en pluimvee.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2011

De mestproductie daalde in 2011 met ruim 12 miljoen kg stikstof en 9 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een afname van de rundvee- en pluimveestapel en lagere stikstof- en...

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2019

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2019.

Publicaties
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Bodembalansen, 1990-2011

In de bodembalansen worden de mineralenoverschotten berekend op basis van de aan- en afvoer van mineralen naar en van landbouwgrond (‘overschot-2’).

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Dierlijke mest en mineralen 2017

Mestproductie en uitscheiding van stikstof en fosfaat door diercategorieën in de landbouw

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2016

Mestproductie en uitscheiding van stikstof, fosfaat en kali door diercategorieën in de landbouw

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2020

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2020.

Publicaties

Dierlijke mest en mineralen 2021

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2021.

Publicaties

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

Een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 oktober 2020

Publicaties

Landbouw droeg in 2019 evenveel bij aan economie als tien jaar eerder

Het aandeel van de landbouw in de Nederlandse economie is in het afgelopen decennium vrijwel gelijk gebleven, ondanks een krimp van het aantal landbouwbedrijven.

Artikelen