Rioolwaterzuivering zorgt voor schoner water met minder energie

Rioolwaterzuiveringsinstallaties halen steeds meer verontreinigingen uit het afvalwater, terwijl het elektriciteitsverbruik van het zuiveringsproces daalt. Bovendien is het aandeel elektriciteit dat zuiveringsinstallaties produceerden,  gestegen van 21 procent in 2005 tot 31 procent in 2013. Het vrijkomende zuiveringsslib wordt vrijwel geheel verbrand.  Dit heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Dagelijks ruim 300 liter water per inwoner gezuiverd

Een taak van de waterschappen is het zuiveren van het afvalwater dat door bedrijven en huishoudens, samen met hemelwater, op het riool wordt geloosd. In 2013 werd bijna 1,9 miljard m3 afvalwater via riolen aangevoerd op de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat is gemiddeld 306 liter per inwoner per dag. De aanvoer van afvalwater fluctueert van jaar op jaar door de hoeveelheid hemelwater die via straatkolken op het riool wordt aangevoerd. In droge jaren zoals 1996 en 2003 is de aanvoer beduidend lager dan in natte jaren zoals 1998 en 2001.

 
 

Rioolwaterzuiveringsinstallaties presteren steeds beter

Onder invloed van Europese regelgeving zijn steeds meer zuiveringsinstallaties in de periode 1990-2013 gemoderniseerd. Daardoor steeg de verwijdering van stikstof-en fosforverbindingen uit het afvalwater met 31 respectievelijk 27 procentpunten ten opzichte van 1990. Biologisch afbreekbare vervuiling werd in 2013 voor bijna 98 procent uit het afvalwater verwijderd. In 1990 was dat nog 93 procent. Deze verbeteringen hebben er mede voor gezorgd dat het oppervlaktewater in Nederland de laatste 20 jaar schoner is geworden.

 
 

Zuiveringsslib wordt voornamelijk verbrand

Zuiveringsslib is het restproduct van de rioolwaterzuivering. In 2013 werd vrijwel al dit slib verbrand in slibverbrandingsinstallaties, elektriciteitscentrales en cementovens. In 1990 werd het merendeel van het zuiveringsslib nog gestort of als meststof toegepast in de landbouw, maar dat mag niet meer door strengere regelgeving. Door een toename van de vergisting van zuiveringsslib, is de totale afzet van slib sinds 2007 langzaam gedaald.

 
 

Steeds meer eigen energieopwekking bij rioolwaterzuivering

De rioolwaterzuiveringsinstallaties worden energiezuiniger. In 2013 is het elektriciteitsgebruik voor het zuiveren van afvalwater 7 procent minder dan in 2005. Bovendien steeg het aandeel elektriciteit dat zelf wordt geproduceerd van 21 procent in 2005 tot 31 procent in 2013. Dat komt door een hogere biogasproductie uit de vergisting van zuiveringsslib. Met het biogas wekken de waterschappen zelf elektriciteit op.