Dierlijke mest en mineralen 2010

De mestproductie nam in 2010 licht toe met 6 miljoen kg stikstof en 4 miljoen kg fosfaat. De belangrijkste oorzaak voor deze toename is de grotere voederbehoefte van melkkoeien door de gestegen melkproductie. Ook was het fosforgehalte van rundveekrachtvoer hoger. Daarnaast nam de pluimveestapel toe met 2,8 miljoen stuks legpluimvee en 1,5 miljoen vleeskuikens. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de methodiek van de Werkgroep Uniformering berekening Mest- en mineralencijfers (WUM).