Zoekresultaten

482 resultaten voor keyword:stedelijkheid
482 resultaten voor keyword:stedelijkheid

Pagina 1 van 20

Artikelen

Wijnimport met 4 procent toegenomen

In 2010 is 415 miljoen liter geïmporteerd. Dat is 4 procent meer dan in 2009.

Artikelen
Cijfers
Publicaties
Publicaties
Artikelen
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

De Randstad behoort tot grootste economische regio's van Europa

Op Parijs, Londen en Milaan na is de Randstad de grootste economische stedelijke regio in de Europese Unie.

Artikelen
Artikelen

Allochtonen uit stad verhuizen naar andere gemeenten dan autochtonen

Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. Allochtonen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen en Surinamers in...

Artikelen
Artikelen

Regionale prognose huishoudens; 2006-2025

Aantallen huishoudens naar type en herkomstgroep per gemeente, stand 1 januari, jaarlijks

Cijfers

Omzetvolume horeca flink gedaald

In het tweede kwartaal van 2008 zijn de verkopen in de horeca flink lager geweest dan een jaar eerder. Het omzetvolume daalde met 3,5 procent.

Artikelen

Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren

Artikelen

Woninghuren stijgen, maar minder hard

De woninghuren stegen in juli 2015 met gemiddeld 2,4 procent. Dit is aanzienlijk lager dan in dezelfde maand in 2013 en 2014. De belangrijkste oorzaak voor de lagere stijging is de lagere inflatie....

Artikelen
Artikelen

Aandeel invoer in consumptie al twintig jaar constant

Het aandeel van ingevoerde producten in de totale consumptie is vrijwel constant.

Artikelen