Bevolking naar achtergrondkenmerken, 2016

© Hollandse Hoogte
Inwoners van Nederland uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft een bestand gemaakt over inwoners van Nederland per leeftijdsjaar naar geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016. Opdrachtgever: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).