Rijbewijs en motorvoertuigbezit huishoudens

Deze maatwerktabel laat het rijbewijs en motorvoertuigbezit van huishoudens zien, uitgesplitst naar inkomensklasse en stedelijkheid.
Er is een uitsplitsing gemaakt in aantal huishoudens waarin een rijbewijs en een motorvoertuig aanwezig is, huishoudens met een rijbewijs zonder motorvoertuig en huishoudens zonder rijbewijs en zonder motorvoertuig.