Zoekresultaten

482 resultaten voor keyword:stedelijkheid
482 resultaten voor keyword:stedelijkheid

Pagina 3 van 20

Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

In 2025 meer alleenstaanden buiten de grote stad

De komende twintig jaar neemt het aantal alleenstaanden naar verwachting met 800 duizend toe tot 3,3 miljoen.

Artikelen

Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, tweede halfjaar 2014

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het tweede halfjaar van 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Aantal 16-jarigen in de vier grote steden naar herkomstgroepering

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft een tabel samengesteld over het aantal 16-jarigen in de vier grote steden, naar herkomstgroepering en op laag regionaal niveau. De tabel is op aanvraag...

Cijfers

De veiligheid in de aandachtswijken onder de loep

Sociaal Bestek, juli/augustus 2011

Artikelen
Artikelen

Nederland in Europese top online winkelen

Ongeveer zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar winkelden in 2011 via internet. Daarmee groeit het online shoppen nog steeds en behoort Nederland tot de top van de Europese Unie.

Artikelen

Steeds vaker gebruik van ouderschapsverlof

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2011

Artikelen
Artikelen

Stadsmus niet verder achteruit, spreeuw in gevarenzone

De populaties van de meest stadsvogels zijn de laatste jaren stabiel. De achteruitgang van de huismus is de afgelopen vijftien jaar tot staan gekomen. De achteruitgang van de spreeuw blijkt nog...

Artikelen
Artikelen

Oudere moeders, minder kinderen (rectificatie)

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Vrouwen in Nederland worden steeds later moeder. Dit is echter geen typisch Nederlands verschijnsel, maar doet zich in de gehele westerse wereld voor. Het steeds...

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Onveiligheid naar stedelijkheid en provincie, 2006

Deze tabellen bevatten informatie over het percentage ouders dat zijn kinderen bepaalde plekken verbiedt wegens onveiligheid, uitgesplitst naar stedelijkheid en provincie. In de tweede tabel zijn...

Cijfers

Steeds kleiner verschil in aantal voorzieningen tussen stad en platteland

In 2009 waren er 4 procent meer voorzieningen per 100 duizend inwoners van Nederland dan in 2005. Op het platteland was de toename ruim 6 procent.

Artikelen
Publicaties

Verhuizen vanuit studentensteden

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2009. Het verhuispatroon van en naar studentensteden wijkt af van het landelijke patroon, zowel wat betreft vestiging als vertrek.

Artikelen
Artikelen