Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag

© Hollandse Hoogte
Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren; 33 procent ervoer dit op straat en 22 procent in het openbaar vervoer. Van alle Nederlanders van 15 jaar en ouder werd respectievelijk 20 en 13 procent hiermee geconfronteerd. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Hiervoor is respondenten gevraagd naar ervaringen met gedrag dat zij zelf als respectloos hebben ervaren.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/7160a5da97a64b3aa838468d7ace9475]

Mannen van 18 tot 25 jaar geven minder vaak aan respectloos gedrag te ervaren dan vrouwelijke leeftijdgenoten, maar wel meer dan gemiddeld. Van hen had 26 procent dit in 2017 meegemaakt op straat en 18 procent in de bus, trein of tram. Hierbij speelt een rol dat jongeren zich vaker op straat begeven en vaker met het openbaar vervoer reizen. Ook meisjes van 15 tot 18 jaar ervaren meer dan gemiddeld overlast op straat en in het openbaar vervoer, in tegenstelling tot jongens van deze leeftijd.

Ervaart wel eens respectloos gedrag, 2017
 Door onbekenden op straat (%)Door onbekenden in openbaar vervoer (%)
15 jaar of ouder20,112,9
15 tot 18 jaar
Mannen19,912,4
Vrouwen23,716,1
18 tot 25 jaar
Mannen26,117,6
Vrouwen32,922,4
25 tot 45 jaar25,616,3
45 tot 65 jaar18,912
65 jaar of ouder9,86

Meer respectloos gedrag in de stad

Jongeren in de stad geven vaker aan dat ze respectloos gedrag op straat en in het openbaar vervoer ervaren dan op het platteland. In zeer sterk stedelijk gebied ervaart 33 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar respectloos gedrag op straat, in niet-stedelijk gebied 18 procent. Ongeveer 20 procent van de jongeren in zeer sterk stedelijk gebied ervaart respectloos gedrag in het openbaar vervoer, tegen 13 procent in niet-stedelijk gebied.

Ervaart wel eens respectloos gedrag, 2017
 Door onbekenden op straat (% van de 15- tot 25-jarigen)Door onbekenden in het OV (% van de 15- tot 25-jarigen)
Zeer sterk stedelijk33,320,2
Sterk stedelijk30,621,4
Matig stedelijk23,715,5
Weinig stedelijk19,414,4
Niet stedelijk17,612,8

Minder respectloos gedrag dan vijf jaar geleden

Jongeren hebben minder vervelende ervaringen op straat en in het openbaar vervoer dan in 2012. Toen had nog 30 procent van de 15- tot 25-jarigen te maken met respectloos gedrag op straat. In 2017 is dit percentage gedaald tot 27. In het openbaar vervoer daalde dit van 22 naar 18 procent.