Zoekresultaten

482 resultaten voor keyword:stedelijkheid
482 resultaten voor keyword:stedelijkheid

Pagina 2 van 20

Artikelen

Niet alleen de motorrijder vergrijst, ook de motor is steeds vaker een oldtimer

Motorrijders zijn steeds ouder. Was in 2000 hun gemiddelde leeftijd nog 39 jaar, in 2009 is dat opgelopen tot 45 jaar.

Artikelen

Verhuisgedrag van vluchtelingen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Van de ruim 38 duizend vluchtelingen met een verblijfsstatus die zich voor 2000 in Nederland vestigden, woonden op 1 januari 2008 nog bijna zeven op de tien in...

Artikelen

Vooral hoogopgeleide jongeren wonen in de stad

Sociaal Bestek, augustus 2010

Artikelen

Aandeel jongeren in het onderwijs of met startkwalificatie neemt toe

Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat onderwijs volgt of over een startkwalificatie beschikt is sinds 2001 sterk toegenomen.

Artikelen

Zelfdoding in Nederland: een statistisch overzicht

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In 1986 publiceerde de Gezondheidsraad een beleidsadvies met betrekking tot zelfdoding. De in het betreffende rapport beschreven ontwikkelingen rond zelfdoding tot...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Stad in trek bij vrouwen

In Nederland worden jaarlijks per 100 meisjes 105 jongetjes geboren. Dit `mannenoverschot` is bij jongvolwassenen nog steeds terug te zien: in Nederland zijn meer 20- tot 25-jarige mannen dan...

Artikelen

Kleine plus verhuisbranche in het eerste kwartaal van 2012

De verhuisbedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2012 bijna 2 procent meer omgezet dan in het eerste kwartaal van 2011.

Artikelen

Kinderen naar stedelijkheid, wel/niet G4 en wel/niet VINEX

Deze tabellen geven informatie over kinderen naar stedelijkheid van hun woonadres, in/buiten de vier grote steden en in/buiten VINEX-wijken.

Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Vergrijzing

Nederland vergrijst. Welke gevolgen heeft dit?

Dashboards