Risico op vervoersarmoede in Utrecht en Heerlen, 2016

© CBS / Nikki van Toorn
Vervoersarmoede gaat over ‘het niet kunnen komen waar je zou willen komen, waardoor je deelname aan maatschappelijke activiteiten belemmerd wordt’. In deze tabellen is het aantal en aandeel huishoudens per risicoklasse op vervoersarmoede weergegeven op buurtniveau voor de gemeenten Utrecht en Heerlen. Deze tabellen horen bij het rapport Indicator risico op vervoersarmoede: Inzicht op buurtniveau.

De nieuwe indicator is gebaseerd op negen variabelen, namelijk motorvoertuigbezit, afstand tot ov-halte, afstand tot voorzieningen, afstand tot familie, huishoudinkomen, sociaaleconomische categorie, migratieachtergrond, gezondheid en huishoudenssamenstelling inclusief leeftijd. Door de berekening op huishoudensniveau worden stapelingseffecten meegenomen. Het gemiddelde van de risicoscores van de negen variabelen bepaalt de indeling van een huishouden in de categorie zeer laag risico, laag risico, hoog risico of zeer hoog risico op vervoersarmoede. In dit onderzoek wordt de nieuwe indicator uitgewerkt op gemeente- en buurtniveau voor de gemeenten Heerlen en Utrecht op basis van landelijke registerdata.