Omgevingsadressendichtheid per politieregio, 2021

Deze tabellenset bevat de omgevingsadressendichtheid per politieregio van 2021.
Als onderdeel van de Veiligheidsmonitor heeft team Regio en Ruimte van het CBS de omgevingsadressendichtheid berekend per politieregio van 2021. Hierbij is onderscheid gemaakt naar basisteams, politiedistricten en regionale eenheden.