Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag

twee vrouwen lopen door tunnel  met beveiligingscamera's
© Hollandse Hoogte
Het aantal mensen dat zegt respectloos te zijn behandeld is in 2016 afgenomen, net als in voorgaande jaren. Vooral respectloze behandeling door personeel in winkels en bedrijven gebeurt minder vaak. Dat meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2016.

Het deel van de Nederlanders van 15 jaar en ouder dat aangeeft wel eens respectloos behandeld te zijn door onbekenden is de afgelopen jaren afgenomen. Was in 2008 nog 25 procent de dupe van respectloos gedrag op straat, in 2016 is dit gedaald naar 21 procent. Respectloze behandeling door personeel van winkels of bedrijven is het sterkst afgenomen, van 23 procent in 2008 naar 14 procent in 2016. Ook ervaren minder mensen respectloos gedrag van overheidspersoneel en van onbekenden in het openbaar vervoer.
Hoewel de ervaren respectloze behandeling door onbekenden is verminderd, geldt dit niet voor de ervaren respectloze behandeling in de privésfeer. Respectloos gedrag van de partner, familie of vrienden, komt met 7 procent wel het minst vaak voor.

Ervaren respectloze behandeling
 201620122008
Door:
Onbekenden op
straat
20,622,424,9
Onbekenden in
openbaar vervoer
13,315,418,2
Personeel van
winkels of bedrijven
13,617,322,5
Personeel van
overheidsinstanties
10,913,617,8
Bekenden (bijv. partner,
familie, vrienden)
6,66,76,6

Jongeren hebben meer last dan ouderen

Jongeren (15 tot 25 jaar) worden meer geconfronteerd met respectloos gedrag dan ouderen. Zo had 27 procent van de jongeren in 2016 met respectloos gedrag van onbekenden op straat te maken, tegen 10 procent van de 65-plussers. Daarnaast kwamen zij bijna drie keer zo vaak in aanraking met respectloos gedrag in het openbaar vervoer. Dat jongeren zich vaker op straat begeven en vaker met het openbaar vervoer reizen, speelt hierbij een rol. Jongeren hebben wel minder vaak dan voorheen te maken met respectloos gedrag van onbekenden.

Homo’s en lesbiennes vaker de dupe dan hetero’s

Homo’s en lesbiennes geven vaker aan respectloos te zijn behandeld dan heteromannen en -vrouwen, vooral op straat en in het openbaar vervoer. Respectloze behandeling in de privésfeer ervaren homomannen eveneens vaker dan heteromannen. Tussen 2012 en 2016 is dit beeld weinig veranderd.

Ervaren respectloze behandeling, 2016
 Door onbekenden op straatDoor bekenden (bijv. partner, familie, vrienden)
Leeftijd
15 tot 25 jaar27,58,9
25 tot 45 jaar26,17,2
45 tot 65 jaar19,57
65 jaar of ouder10,13,6
Seksuele voorkeur
Homo31,89,5
Lesbienne32,98,1
Hetero man21,36,1
Hetero vrouw227,4

Vaker respectloos behandeld in de stad

Respectloze behandeling door onbekenden komt beduidend meer voor in de stad dan op het platteland. Drie op de tien inwoners van zeer sterk stedelijke gemeenten zei in 2016 onheus te zijn bejegend op straat, tegen één op de tien plattelandsbewoners. In de privésfeer bestaat er geen verschil in ervaren respectloos gedrag in stad of platteland. Zowel in stedelijke als niet-stedelijke gemeenten is het respectloze gedrag de afgelopen jaren afgenomen.

Ervaren respectloze behandeling naar stedelijkheid, 2016
 Door onbekenden op straatDoor bekenden (bijv. partner, familie, vrienden)
Zeer sterk306,8
Sterk22,46,7
Matig17,56,5
Weinig14,36,6
Niet stedelijk10,45,7