Zoekresultaten

414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 2 van 17

Tweede vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een re-integratietraject. Om dit te meten heeft SZW in...

Artikelen

Bijstandsuitkeringen verder gedaald

In het eerste kwartaal van 2006 is het aantal bijstandsuitkeringen verder afgenomen. Op 31 maart 2006 werden er 326 duizend bijstandsuitkeringen geteld, ruim 2 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Bijstand licht gedaald

Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB05-010 d.d. 1 februari 2005) Bijstand licht gedaaldEind september 2004 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 335 duizend....

Artikelen

Meer WW naar vrouwen dan mannen

Voor het eerst sinds 1992 gaan er meer WW-uitkeringen naar vrouwen dan mannen. In juli ontvingen vrouwen 213 duizend WW-uitkeringen en mannen 212 duizend.

Artikelen

Aantal bijstandsontvangers stijgt verder

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend.

Artikelen

20 duizend bijstandsuitkeringen minder in 1 jaar

In het tweede kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gedaald met 2,6 duizend tot 268 duizend.

Artikelen

Langdurig met een uitkering

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen

Sterke stijging aantal jonggehandicapten

In december 2007 hadden 167 duizend jonggehandicapten een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).

Artikelen

Einde aan daling WW-uitkeringen

Voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2005 is het aantal werkloosheidsuitkeringen weer toegenomen.

Artikelen

Meerdere keren zonder werk

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2009

Artikelen

Afname arbeids­ongeschiktheids­uitkeringen tot stilstand gekomen

In het laatste kwartaal van 2009 is het aantal uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid licht toegenomen. Voor het eerst in bijna zeven jaar werden er iets meer uitkeringen toegekend dan beëindigd.

Artikelen

Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen in 2007 met bijna 7 procent

>> De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen nemen in 2007 met 6,6 procent toe tot 7,0 miljard euro. Dit is de grootste toename van de opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen sinds...

Artikelen

Sterkste daling bijstand sinds jaren

In het derde kwartaal van 2006 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar met bijna 11 duizend afgenomen. Dit is de grootste daling in één kwartaal sinds 1999.

Artikelen

Herziene versie: Opbrengsten gemeentelijke heffingen stijgen met ruim 4 procent

De begrote opbrengsten uit de gemeentelijke heffingen nemen in 2007 met 4,3 procent toe tot 6,8 miljard euro. Dit is vooral toe te schrijven aan de toename van de baten rioolrechten en de...

Artikelen

Herziene versie: Nabestaandenwet stroomt leeg

In september 2008 werden 118 duizend uitkeringen verstrekt in het kader van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat zijn er 8 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning, viermeting (definitieve cijfers)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen
Artikelen

Een nieuwe start, of niet?

Sociaal-eonomische trends, 1e kwartaal 2006

Artikelen

Eerste vervolgmeting 25%-doelstelling; voorlopige uitkomsten voor het gemeentedomein

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Vorig jaar zijn de uitkomsten...

Artikelen