Zoekresultaten

255 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
255 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 2 van 11

Aantal werkenden verder toegenomen

In augustus 2021 was 69,5 procent van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record in arbeidsdeelname. Over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werkenden in de genoemde leeftijdsgroep...

Artikelen

Minder geteste mensen bij grotere afstand tot GGD-testlocatie

Het aandeel personen dat zich op corona laat testen bij de GGD daalt naarmate ze verder van een GGD-testlocatie wonen.

Artikelen

Werkloosheid daalt het sterkst onder jongeren

In juli 2021 waren 289 duizend mensen werkloos. Dat is 3,1 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 9 duizend per maand. Vooral de...

Artikelen

Rapportage Waarschuwingen 2020

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2020 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Publicaties

Aandeel bijstandsontvangers in 2020 weer toegenomen

Halverwege 2020 waren er op elke duizend inwoners van Nederland 28 mensen die bijstand ontvingen. De bijstandsdichtheid lag daarmee hoger dan een jaar eerder, na jaarlijkse afnames sinds 2017.

Artikelen

160 duizend minder mensen met werk in april

Het aantal mensen met betaald werk daalde in april met 160 duizend naar 8,9 miljoen. Een terugval van die omvang in een maand tijd is niet eerder voorgekomen sinds er maandcijfers worden samengesteld...

Artikelen

Sociale fondsen in tijden van hoog- en laagconjunctuur

Tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren is de financiële positie van de sociale fondsen sterk verbeterd. Zo zijn de premies meer toegenomen dan de uitkeringen.

Artikelen

Inkomsten uit sociale premies 6,1 miljard hoger in 2018

De premie-inkomsten van de sociale fondsen zijn gestegen van 101,9 miljard euro in 2017 naar 108,0 miljard euro in 2018.

Artikelen

Uitgaven voor sociale uitkeringen nemen verder toe

De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de...

Artikelen

Overheidsfinanciën, eerste kwartaal 2019

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2019.

Artikelen

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Helft kunstenaars had inkomen onder de 30 duizend euro

Ruim de helft van alle kunstenaars had een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro in 2013–2015

Artikelen

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR, 2005-2014

Kerncijfers inkomens, vermogen en bestedingen van huishoudens Huishoudenscategorieën

Cijfers

Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Artikel Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Artikelen

Aantal bijstandsontvangers stijgt verder

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend.

Artikelen

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken, 2007-2015

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandigen, bedrijfstakken, kenmerken van zelfstandigen

Cijfers

Aantal mensen dat bijstand ontvangt blijft stijgen

Het aantal bijstandsontvangers nam in 2016 toe met 18 duizend, vooral door de instroom van vluchtelingen.

Artikelen

Helft van mensen met geestelijke gezondheidszorg werkt

Ongeveer de helft van de 18- tot 75-jarigen met geestelijke gezondheidszorg heeft werk, een derde heeft uitkering

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Macro-economie.

Artikelen

Bijstand vooral onder jongeren en 45-plussers toegenomen

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar ervoor. Vooral jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de...

Artikelen

Loopbaan of bijbaan als zzp'er?

Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen,...

Artikelen

Relatief minder WW'ers binnen jaar aan het werk

Het aandeel mensen dat vanuit baanverlies in een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) stroomt en binnen een jaar werk vindt neemt sinds 2010 af. In 2010 was 47 procent binnen een half jaar weer...

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2015 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral loonstijgingen en sociale uitkeringen hebben sterk...

Artikelen

Jongeren 'buiten beeld' 2013

Het rapport beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk,...

Artikelen

Meeste WW-uitkeringen naar 55-plussers

Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt is aan 55-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld. Gingen in september 2010 nog 62 duizend werkloosheidsuitkeringen naar mensen van 55-plus tot aan de...

Artikelen