Relatief minder WW'ers binnen jaar aan het werk

Het aandeel  mensen dat vanuit baanverlies in een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) stroomt en binnen een jaar werk vindt neemt sinds 2010 af. In 2010 was 47 procent binnen een half jaar weer aan het werk zonder WW-uitkering en 63 procent binnen een jaar. In 2012 vond 40 procent na een half jaar weer een baan en 55 procent binnen een jaar. Dat meldt CBS.

Meer mensen in de WW na baanverlies

In 2012 belandden 358 duizend mensen na baanverlies in de WW. Dat is meer dan in de periode daarvoor. Van 2009 tot en met 2011 was sprake van een lichte daling. Van 310 duizend instromers in 2009 daalde dit aantal tot 288 duizend in 2011. Een WW-uitkering heeft als doel (ex-)werknemers tijdelijk te verzekeren van een inkomen terwijl ze op zoek gaan naar een betaalde baan.

Van degenen die in 2012 vanuit een baan de WW instroomden, waren 197 duizend personen binnen een jaar weer aan het werk zonder uitkering. Dit is 55 procent van de instroompopulatie in 2012. In 2010 hadden 183 duizend personen binnen dezelfde periode een baan gevonden, ongeveer 63 procent.

Werkhervatting na WW naar herkomst instroom, 2009-2012

Minder snel weer aan het werk na WW vanuit arbeidsongeschiktheid of ziekte

Personen die na een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-uitkering) of ziektewetuitkering (ZW-uitkering) in de WW kwamen, vinden iets minder snel een baan dan personen die gebruik maken van de WW na baanverlies. Van de 43 duizend mensen die in 2012 via de AO of ZW in de WW belandden vond 35 procent binnen een jaar werk. In 2009 lag dit percentage op 39 procent.

Jonge WW’ers  sneller uit uitkering en aan het werk

Jonge WW’ers vinden sneller werk dan oudere, al is voor beide groepen het percentage mensen dat een baan vindt met ingang van 2010 afgenomen. Van de werknemers tot 45 jaar die hun baan verloren en in 2012 in de WW terechtkwamen is 64 procent na een jaar weer aan het werk. 45-plussers zitten vaker langer in de WW. Na een jaar heeft 37 procent van deze groep een baan en geen WW meer. In voorgaande jaren lagen deze percentages enkele procenten hoger in beide leeftijdsgroepen.

Werkhervatting na WW naar leeftijd, 2009-2012