Zoekresultaten

256 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
256 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 3 van 11

Meeste WW-uitkeringen naar 55-plussers

Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt is aan 55-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld. Gingen in september 2010 nog 62 duizend werkloosheidsuitkeringen naar mensen van 55-plus tot aan de...

Artikelen

Crisis vermindert inkomensverschillen

De inkomensverschillen zijn tijdens de kredietcrisis kleiner geworden. Na 2008 verdienden de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens 2,5 keer zo veel als de 20 procent met de laagste inkomens....

Artikelen

Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos. Ook de groep mensen die wel beschikbaar was voor werk, maar de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug toekeerde is groter geworden....

Artikelen

In Zoetermeer 1 op de 8 vanuit bijstand aan het werk

In Zoetermeer ging bijna 13 procent van de bijstandsontvangers in 2014 aan het werk. Het gaat om degenen die eind 2013 een bijstandsuitkering kregen en in 2014 een baan vonden. Zoetermeer is hiermee...

Artikelen

Meer WW naar vrouwen dan mannen

Voor het eerst sinds 1992 gaan er meer WW-uitkeringen naar vrouwen dan mannen. In juli ontvingen vrouwen 213 duizend WW-uitkeringen en mannen 212 duizend.

Artikelen
Artikelen

UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar 'vergrijsd'

Jongeren en ouderen hebben ten opzichte van 1990 stuivertje gewisseld als het gaat om hun aandeel van ingeschreven werkzoekenden bij het UWV. De totalen van 1990 en 2014 zijn vergelijkbaar: 850...

Artikelen

Zeven van de tien Somaliërs in de bijstand

Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs in Nederland hebben een bijstandsuitkering. Ook ruim de helft van de mensen met de Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit heeft bijstand. Het gaat...

Artikelen

Vier op de vijf mannelijke ex-gedetineerden heeft geen werk

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. 20 procent haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 26

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen en Macro-economie.

Artikelen

Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 22

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 17

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen en Macro-economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen
Artikelen

Bijstandsafhankelijkheid neemt vooral in Noord-Nederland toe

Sinds 2004 is het percentage mensen met een bijstandsuitkering vooral toegenomen in gemeenten in het noorden. Dat zijn veelal gebieden waar de bevolking krimpt. Aan de randen van het land waar de...

Artikelen

Wie opgroeit in een uitkeringsgezin heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering

Sociaaleconomische trends 2015. Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze...

Artikelen

Wie opgroeit in een uitkeringssituatie heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering

Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze kinderen ongeacht hun...

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens verder omhoog

In het derde kwartaal van 2014 was het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. Ook in de eerste twee kwartalen van dit jaar groeide het inkomen van...

Artikelen

Aantal mensen met bijstand gelijk gebleven

Het aantal mensen in de bijstand is in het derde kwartaal van 2014 niet verder toegenomen; eind september waren er 430 duizend personen met een bijstandsuitkering.

Artikelen

Steeds minder mensen vanuit bijstand aan het werk

In 2013 is het aandeel personen dat een baan vond vanuit een bijstandsuitkering wederom gedaald. Sinds de start van de meting in 2007 is dit aandeel nog nooit zo laag geweest.

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Internationale handel

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 17

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Inkomen en bestedingen, Macro economie.

Artikelen

Vaker uitkering in Drenthe en Friesland onder jongeren zonder studie of werk

Er waren in 2011 zo’n 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Bijna 4 procent van hen volgde geen onderwijs en had geen werk, maar ontving wel een uitkering.

Artikelen