Zoekresultaten

414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen
414 resultaten voor keyword:sociale uitkeringen

Pagina 3 van 17

Daling bijstand vlakt af

Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar gedaald met 15 duizend.

Artikelen

Bijstand stijgt na 4 jaar daling

Eind maart 2009 zijn 263 duizend bijstandsuitkeringen geteld, ruim 4 duizend meer dan eind 2008.

Artikelen

Duur van uitkeringssituaties

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen

Jonge nabestaanden en het Anw-gebruik in Nederland

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen

Minder mannen met een WW-uitkering

Eind september 2011 zijn 251 duizend werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 3 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning (driemeting)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2018

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

Bijstandsaanvragen statistiek, eerste halfjaar 2015

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2019

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2018

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2011

Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug in onderwijs? - Voortijdig schoolverlaters: een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt - De invloed van sociale binding met school op voortijdig...

Artikelen

Wie opgroeit in een uitkeringssituatie heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering

Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze kinderen ongeacht hun...

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning, viermeting

Rapport en tabellen over hoe vaak personen die re-integratieondersteuning ontvangen, een baan vinden.Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Artikelen

Einde in zicht voor de VUT

De VUT heeft nog een paar jaar te gaan. VUT-fondsen verkeren in de afbouwfase, wat overigens beperkt zichtbaar in de cijfers over deze fondsen. De uitkeringen in 2009 zijn gelijk aan die in 2008, de...

Artikelen

Aan het werk met re-integratieondersteuning, viermeting (voorlopige cijfers)

Tabellen over het starten van een baan vanuit een uitkering of periode als niet-uitkeringsgerechtigde, met en zonder re-integratieondersteuning. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en...

Artikelen

Samenwerking BZK en CBS vermindert lastendruk lokale overheden

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben een overeenkomst gesloten over de rol van het CBS in het zogenoemde ‘single...

Artikelen

Wie opgroeit in een uitkeringsgezin heeft later bovengemiddeld vaak een uitkering

Sociaaleconomische trends 2015. Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze...

Artikelen

Witte vlekken op pensioengebied 2010

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2010. Opdrachtgever: ministerie van SZW

Artikelen

Stijging bijstand zet door

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar toegenomen.

Artikelen

Uitstroom naar Werk (december 2005)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) streeft naar 25 procent meer uitstroom naar regulier werk in 2007, na deelname aan een reïntegratietraject. Dit rapport bevat gegevens over...

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Herziene versie: Bijstand licht gedaald

Herziene versie: Bijstand licht gedaald

Artikelen