Statistisch Bulletin nr. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over:
Arbeid en sociale zekerheid, Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Internationale handel en Macro-economie.