Loopbaan of bijbaan als zzp'er?

© Roel Burgler

Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen, belangrijker. Dat meldt CBS.

Zzp’ers naar belang van inkomen als zzp’er, 2014*

Zzp’ers naar belang van inkomen als zzp’er, 2014*

Ruim half miljoen mensen met alleen zzp-inkomen

Ruim 508 duizend zzp’ers hadden in 2014 alleen een ondernemersinkomen, waarmee ze gemiddeld 36 duizend euro bruto verdienden. Voor zo’n 288 duizend zzp’ers is het ondernemersinkomen weliswaar de voornaamste inkomensbron, maar zij hebben ook nog inkomsten uit loon, pensioen of een uitkering.

Zzp’ers met pensioen als neveninkomen ontvangen naast hun inkomen uit ondernemerschap van gemiddeld bijna 32 duizend ook gemiddeld ruim 10 duizend aan pensioen. De bijverdiensten uit loon waren 7,5 duizend euro, naast 25,7 duizend aan zzp-inkomen. De neveninkomsten uit een uitkering bedroegen 2,3 duizend euro. Deze groep zzp’ers verdiende 16,5 duizend euro aan hun ondernemerschap.

Inkomen van zzp’ ers, belangrijkste inkomensbron en neveninkomsten, 2014*

Vooral werknemers verdienen bij als zzp’er

Voor 553 duizend personen was het zzp-inkomen een bijverdienste. Hun inkomen bestond vooral uit loon, pensioen of een uitkering. Het zijn vooral werknemers die naast hun baan extra geld verdienen als zzp’er. Van de ruim 6,1 miljoen werknemers in 2014 waren dat er 324 duizend. Zij verdienden met hun ondernemerschap gemiddeld bijna 4,5 duizend euro bij.

Ruim 137 duizend mensen vulden hun pensioen aan met gemiddeld bijna 6 duizend euro aan zzp-inkomsten. Nederland telt bijna 3 miljoen gepensioneerden.

Daarnaast waren er 53 duizend uitkeringsontvangers die gemiddeld bijna 2 duizend euro bijverdienden als zzp‘er.

Zzp-inkomen als neveninkomen, 2014*