Zoekresultaten

60 resultaten voor keyword:relaties
60 resultaten voor keyword:relaties

Pagina 2 van 3

CBS-hoogleraar onderzoekt invloed stad op levensloop

Beleidsmakers willen graag weten hoe het deze mensen vergaat en welke groepen kwetsbaar zijn

Artikelen

Economische zelfstandigheid; personen 15 tot 65 jaar, 2000-2014

Eigen inkomen, economisch zelfstandig/financieel onafhankelijk zijn Bevolking in particuliere huishoudens, 15 tot 65 jaar

Cijfers

Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

De meeste Nederlanders voelen zich gelukkig. Een goede gezondheid en een goede relatie gaan samen met meer geluksgevoel.

Artikelen

Jonge man trouwt vaak omdat partner dat wil

Nog altijd willen de meeste twintigers trouwen. Een belangrijke reden die mannen noemen: omdat hun partners dat willen

Artikelen

World Database of Happiness brengt wereldwijde geluksgevoel in kaart

Professor Ruut Veenhoven brengt het wereldwijde geluksgevoel in kaart in zijn World Database of Happiness. Deze database geeft de subjectieve waardering van de wereldwijde bevolking weer voor het...

Artikelen

Welzijn in Nederland

CBS heeft geïnvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking beter in kaart te brengen. Hiervoor is een theoretisch kader ontwikkeld dat acht dimensies onderscheidt die van belang zijn voor het...

Publicaties

CBS zet fors in op geavanceerde data- en informatietechnologie

Het tijdperk van big data en geavanceerde IT- en internettechnologie opent ongekende mogelijkheden voor CBS. Er waait dan ook een nieuwe wind door de organisatie. Feiten worden steeds meer in...

Artikelen

Factsheet  Export en investeringen, 2014

Feiten en grafieken over de export en investeringen van Nederland. De factsheet geeft vooral aan welke positie Nederland inneemt in de Europese Unie.

Artikelen
Artikelen

Relatie hoeft niet meer voor helft 50-plus vrouwen

Hoe ouder singles zijn, hoe vaker zij liever alleen blijven. Dat geldt vooral voor vrouwen, die geen zin meer hebben in relatieperikelen.Dat meldt het CBS vandaag.

Artikelen

Oordelen over jongere en oudere werknemers

Sociaaleconomische trends 2014. Jongere werknemers worden gezien als flexibeler dan oudere werknemers, met een hogere bereidheid tot het volgen van opleidingen en meer competent als het gaat om het...

Artikelen

Frequentie en kwaliteit van sociale contacten

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft frequent contact met familieleden, vrienden en – in iets mindere mate – buren. Degenen met frequent contact zijn vooral jongeren, niet-westerse...

Artikelen

Mensen vaakst tevreden met woning, minst vaak met financiën

Het overgrote deel van de volwassenen in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie.

Artikelen

Tot 2025 jaarlijks 50 duizend huishoudens erbij

Tot 2025 zal het aantal huishoudens in Nederland met 630 duizend toenemen tot 8,2 miljoen, zo blijkt uit de huishoudensprognose van het CBS. Deze groei van 50 duizend per jaar is iets minder dan die...

Artikelen

Economische relaties met Cyprus beperkt

De verschillende economische relaties met Cyprus zijn relatief klein. Het aandeel van Cyprus in de Nederlandse export van goederen en diensten is respectievelijk 0,12 en 0,16 procent. Het aandeel in...

Artikelen

Extra indicatoren voor de Economische radar duurzame-energiesector

Dit addendum is een aanvulling op de Radar duurzame-energiesector. Er wordt specifiek gerapporteerd over de internationale relaties en de afschrijvingen van de bedrijven in de duurzame energiesector.

Artikelen

Rapport inning partneralimentatie

Rapport over de inning van partneralimentatie. Gebaseerd op gegevens van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Artikelen

Rapport monitoring kinderalimentatie

Rapport over de inning van kinderalimentatie. Gebaseerd op gegevens van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Artikelen

Aantal Nederlandse mannen met Thaise of Russische vrouw verdubbeld

Op 1 januari 2011 woonden in Nederland 265 duizend paren die bestaan uit een autochtoon en een buitenlandse partner. Hun aantal is het afgelopen decennium toegenomen met 22 duizend. De meest in het...

Artikelen

Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Maatschappelijke participatie. Sociale contacten,kerkelijke gezindte.

Cijfers

Opgroeien in Diversiteit - Beschrijving van de vervolgmeting Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid

Een beschrijving van de resultaten van de monitor diversiteit in het jeugdbeleid. Opdrachtgever: ZonMw.

Artikelen

De Nederlandse samenleving 2010

De publicatie biedt aan de hand van negen dimensies van de kwaliteit van leven een totaalbeeld van de welvaart en het welzijn van Nederlandse burgers. Voor de verschillende aspecten van de kwaliteit...

Publicaties

Werk en taal belangrijk voor het zich Nederlander voelen

Het beheersen van het Nederlands speelt een belangrijke rol bij het zich Nederlander voelen van niet-westerse allochtonen. Ook het hebben van werk bevordert de identificatie met Nederland.

Artikelen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009

Bevolkingstrends bevat artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland.

Artikelen