Gezondheid, relaties en werk belangrijker voor geluk dan geld

© ANP
Geld speelt een rol bij de mate waarin mensen geluk zeggen te ervaren. Dit gaat maar op tot op zekere hoogte. Andere kenmerken zoals gezondheid, het hebben van werk, of relaties zijn belangrijker voor het ervaren van geluk. Dit blijkt uit het onderzoek Sociale samenhang & Welzijn 2015 van CBS.
De grote meerderheid (87 procent) van de Nederlandse volwassen zegt gelukkig te zijn. Slechts een kleine groep van 3 procent vindt zichzelf ongelukkig. De overige 10 procent is niet gelukkig en niet ongelukkig. Het aandeel dat zichzelf gelukkig vindt is vrij stabiel over de jaren.

Geld speelt een rol

Geld speelt een rol bij het ervaren van geluk: hoe hoger het inkomen, hoe hoger het ervaren geluksgevoel. Zo zegt 6 procent van de ondervraagden met de laagste inkomens ongelukkig te zijn, en 16 procent ‘niet gelukkig en niet ongelukkig’. Bij de hoogste inkomens is dat 1 en 6 procent.

Geluk naar hoogte van het gestandaardiseerd inkomen, 2015
 OngelukkigNiet gelukkig, niet ongelukkigGelukkig
Eerste (laagste) inkomensgroep6,315,977,8
Tweede inkomensgroep3,511,185,4
Derde inkomensgroep1,38,490,2
Vierde (hoogste) inkomensgroep1,16,392,6

De verschillen hebben voor een deel te maken met andere factoren, zoals gezondheid, onderwijsniveau en het hebben van een relatie. Als daarmee rekening wordt gehouden, worden de verschillen in geluk tussen de inkomensgroepen kleiner. Er is dan geen verschil meer in geluksgevoel tussen de eerste en tweede inkomensgroep, en ook niet tussen de derde en vierde groep. De verschillen tussen de andere inkomensgroepen blijven wel bestaan.

Sterkste relatie tussen gezondheid en geluk

Gezondheid is belangrijker voor het geluksgevoel dan inkomen. Mensen die zich gezonder voelen zijn gelukkiger. 95 procent van de mensen die hun eigen gezondheid als zeer goed bestempelen zegt gelukkig te zijn. Onder degenen die vinden dat hun gezondheid slecht of zeer slecht is, is dat 54 procent.

 

Geluk naar het hebben van een partner, 2015
 OngelukkigNiet gelukkig, niet ongelukkigGelukkig
Partner1,77,490,9
Geen partner5,716,677,7

Partner en sociale contacten sterke samenhang met geluk

Ook het hebben van een partner speelt een belangrijke rol bij geluksgevoelens. Nederlanders met een partner vinden zichzelf vaker gelukkig dan mensen die geen partner hebben. Sociale contacten zijn ook van belang. Vooral de frequentie waarmee mensen contact met hun vrienden hebben hangt sterk samen met het ervaren van geluk. Verder is er ook een samenhang tussen het hebben van werk en geluksgevoelens. Van de mensen met betaald werk is 91 procent gelukkig, tegenover 81 procent van degenen die geen betaald werk hebben.
Geslacht, leeftijd, het hoogst behaalde onderwijsniveau en de mate van lichamelijke belemmeringen spelen ook een rol bij ervaren geluk, maar minder dan de eerder genoemde kenmerken.

Wil je je eigen geluksscore berekenen en deze vergelijken met die van anderen in Nederland? Dat kan met de CBS geluksmeter.