Extra indicatoren voor de Economische radar duurzame-energiesector

In de Economische radar duurzame-energiesector die het CBS in juni 2012 in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft gepubliceerd, wordt de onderbouwing gegeven van de kansen voor de Nederlandse economie bij de wereldwijde transitie naar een duurzame energievoorziening en de toenemende aandacht voor energiebesparing. Ook bevat de radar informatie over economische ontwikkelingen in het recente verleden. Beleidsmakers kunnen deze informatie gebruiken om stimuleringsmaatregelen uit het verleden gericht op de duurzame-energiesector te evalueren.

Dit addendum is een aanvulling op de radar. Er wordt specifiek gerapporteerd over de internationale relaties en de afschrijvingen van de bedrijven in de duurzame energiesector. Dit onderdeel van de radar bevindt zich nog in de ontwikkelfase.