Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009

Bevolkingstrends bevat artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland.

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009

Artikelen in dit nummer:

Scheiden en weer samenwonen

Wie krijgt na echtscheiding de woning? Het effect van Gender Balance op het behouden van de woning na een echtscheiding

Dertigduizend flitsscheidingen, 2001-2009

Regionale prognose 2009-2040: vergrijzing en omslag van groei naar krimp

Gezinshereniging en gezinsvorming na immigratie

Kwart asielzoekers is kind

Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard

Ontwikkelingen in (gezonde) levensverwachting naar opleidingsniveau

Ziekenhuisopnamen gedurende de adolescentie en voortijdig schoolverlaten

Bron: Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2009