Jonge man trouwt vaak omdat partner dat wil

© ANP
Steeds minder mensen trouwen voor hun veertigste. Aan de wens om te trouwen verandert echter weinig. Nog altijd willen de meeste twintigers ooit trouwen. Een belangrijke reden die mannen noemen: omdat hun partners dat willen. Dat meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/86bc7ce71284429694daa3ff3e62a1d2]

Het aandeel van de bevolking dat getrouwd is, blijft afnemen, voornamelijk bij mensen jonger dan 50 jaar. Veertig jaar geleden, in 1976, waren bijna alle mannen en vrouwen van 30 jaar getrouwd. Sindsdien is het huwelijk op die leeftijd steeds minder gebruikelijk. Tien jaar geleden, in 2006, was nog 38 procent van de 30-jarigen getrouwd. In 2016 is dat nog 31 procent. Ook de huidige 40-jarigen zijn minder vaak getrouwd dan de 40-jarigen van tien jaar geleden.

Aandeel dat getrouwd is (inclusief partnerschap) op bepaalde leeftijd
 19761986199620062016
op 30-jarige leeftijd8569543831
op 40-jarige leeftijd8884756554

Merendeel van de twintigers wil wel trouwen, ooit

Hoewel minder mensen trouwen, is het huwelijk nog steeds populair bij het merendeel van de twintigers. Van de twintigers die ongehuwd samenwonen met hun partner wil ongeveer 70 procent ooit met hun partner gaan trouwen. Bij vrouwen van die leeftijd leeft het huwelijk net iets meer dan bij mannen. Bij een deel van de 20- tot 29-jarige samenwoners is de trouwwens concreter: een kwart van de vrouwen en 15 procent van de mannen wil binnen drie jaar trouwen.

Twintigers die ooit willen trouwen, naar relatiestatus en geslacht, 2013.
 SamenwoonrelatiePartner, geen samenwoonrelatieGeen partner, maar wil (op den duur) wel partner
Mannen685552
Vrouwen735659

Mannen hebben andere trouwmotieven dan vrouwen

Van de twintigers die ongehuwd samenwonen wil 70 procent ooit met hun partner trouwen. Ook van degenen zonder samenwoonrelatie koestert meer dan de helft een trouwwens. Twintigers die samenwonen en in de toekomst willen trouwen, is gevraagd naar hun motieven. De belangrijkste reden die zij noemen is het bevestigen van de relatie. Ongeveer twee op de drie mannen en vrouwen noemen die reden. Voor ruim een derde speelt de aanwezigheid van kinderen of de wens kinderen te krijgen een rol bij de keuze voor het huwelijk. Vrouwen noemen deze reden wat meer dan mannen.
Dat het huwelijk bij 20- tot 29-jarige vrouwen wat populairder is dan bij mannen blijkt ook uit het feit dat bijna 40 procent van de mannen aangeeft te willen trouwen omdat hun partner dat wil. Vrouwen noemen deze reden zelden. Wel geven vrouwen vaak een andere reden dan de eerder genoemde drie redenen. Zij wijzen dan vooral op het romantische aspect van de bruiloft: het feestje en de sprookjesachtige witte jurk.

Redenen om te trouwen naar geslacht, 2013.
 Bevestigen van relatiePartner wil trouwenWil trouwen vanwege kinderen (verwacht of gewenst)Andere reden
Mannen69373412
Vrouwen66124322