Aantal Nederlandse mannen met Thaise of Russische vrouw verdubbeld

Op 1 januari 2011 woonden in Nederland 265 duizend paren die bestaan uit een autochtoon en een buitenlandse partner. Hun aantal is het afgelopen decennium toegenomen met 22 duizend. De meest in het oog springende stijging was de verdubbeling van het aantal samenwoonrelaties tussen een autochtone man en een Thaise of Russische vrouw.

265 duizend gemengde relaties

Nederland telt 4,2 miljoen paren: 3,3 miljoen getrouwde stellen en ruim 800 duizend samenwonende stellen. Zo’n 175 duizend paren zijn samengesteld uit een autochtoon en een partner die in een westers land is geboren. Indonesisch-Nederlandse en Duits-Nederlandse paren komen het meest voor. Bij 90 duizend gaat het om een samenwoonrelatie tussen een autochtoon en iemand die in een niet-westers land is geboren. Surinaams-Nederlandse paren komen het meest voor, gevolgd door Antilliaans/Arubaans-Nederlandse paren. Thais-Nederlandse paren vormen de derde groep.

Top-5 landen van herkomst buitenlandse partners (eerste generatie) van autochtonen, 2011

Top-5 landen van herkomst buitenlandse partners (eerste generatie) van autochtonen, 2011

Vooral meer Thais-Nederlandse paren

Tussen 2001 en 2011 nam het aantal gemengde relaties met een niet-westerse partner toe met 20 duizend. Die toename was vooral hoog bij Thais-Nederlandse paren (van 2,8 duizend naar 5,7 duizend) en bij Braziliaans-Nederlandse paren (van 2,1 duizend tot 4,0 duizend).

Top-5 toename landen van herkomst eerste generatie niet-westerse partner van autochtonen, 2001-2011

Top-5 toename landen van herkomst eerste generatie niet-westerse partner van autochtonen, 2001-2011

Forse toename aantal partners uit voormalige Oostbloklanden

Het aantal gemengde stellen met een westerse partner is het afgelopen decennium nauwelijks toegenomen. Wel was er een verdubbeling (van 3,5 naar 7,3 duizend) van het aantal gemengde relaties bestaande uit een autochtoon en iemand uit de voormalige Sovjet-Unie. Ook het aantal Pools-Nederlandse paren is flink toegenomen: van 6,7 tot  9,6 duizend. Het aantal Indonesisch-Nederlandse en Duits-Nederlandse paren nam in tien jaar tijd echter af, met respectievelijk 7,1 en 3,2 duizend.

Top-5 toename landen van herkomst eerste generatie westerse partner van autochtonen, 2001-2011

Top-5 toename landen van herkomst eerste generatie westerse partner van autochtonen, 2001-2011

Vaker een buitenlandse vrouw dan een buitenlandse man

Bij zes op de tien gemengde paren gaat het om een relatie tussen een autochtone man met een buitenlandse vrouw. Dit geldt zowel voor relaties met een westerse als met een niet-westerse allochtoon. Thais-Nederlandse paren bestaan voor meer dan 95 procent uit een huwelijk tussen een autochtone man een Thaise vrouw. Ook bij relaties tussen een autochtoon en een partner uit het voormalig Oostblok gaat het overwegend om een autochtone man en een buitenlandse partner.

Bij Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse paren is het tegenovergestelde het geval: ongeveer twee derde betreft een relatie tussen een autochtone vrouw en een Turkse of Marokkaanse man.
 
Carel Harmsen, Jan Latten en Suzanne Loozen

Bron: StatLine, Huishoudens naar herkomstgroepering, 1 januari.