Welzijn in Nederland

Omslag Welzijn in Nederland

CBS heeft geïnvesteerd om het welzijn van de Nederlandse bevolking beter in kaart te brengen. Hiervoor is een theoretisch kader ontwikkeld dat acht dimensies onderscheidt die van belang zijn voor het welzijn van mensen, zoals de materiële levensstandaard, gezondheid en sociale relaties. De afgelopen jaren heeft CBS gegevens verzameld om dit theoretisch kader van cijfers te voorzien. Deze publicatie bundelt de resultaten hiervan.

Subjectief welzijn omvat drie verschillende aspecten: in de eerste plaats het evaluatieve aspect, wat meestal wordt gemeten aan de hand van de tevredenheid met het leven of onderdelen daarvan. Een tweede aspect zijn de affecten, ofwel positieve en negatieve emoties. Als derde is er het zogeheten eudemonisch aspect, vaak gemeten aan de hand van de mate waarin mensen de dingen die zij doen in het leven zinvol vinden.

Wat maakt jou gelukkig?

Filmje Wat maakt jou gelukkig (Youtube)