Werk en taal belangrijk voor het zich Nederlander voelen

Het beheersen van het Nederlands speelt een belangrijke rol bij het zich Nederlander voelen van niet-westerse allochtonen. Ook het hebben van werk bevordert de identificatie met Nederland.

Geboren in Nederland, dan vaker identificatie met Nederland

In Nederland geboren niet-westerse allochtonen voelen zich ongeveer anderhalf keer zo vaak Nederlander als de niet in Nederland geboren eerste generatie. Als ook nog één van de ouders in Nederland is geboren, ziet de tweede generatie niet-westerse allochtonen zich vrijwel altijd als Nederlander.

‘Voelt zich Nederlander’ naar generatie, 2006

‘Voelt zich Nederlander’ naar generatie, 2006

Surinamers voelen zich het vaakst Nederlander

Vier van de vijf Surinamers voelen zich Nederlander. Dat is een groter aandeel dan onder andere niet-westerse allochtonen. Met minder dan de helft identificeren Turken zich het minst met Nederland. Marokkanen en Antillianen nemen een tussenpositie in. Tussen mannen en vrouwen bestaat er nauwelijks een verschil in het zich Nederlander voelen.

'Voelt zich Nederlander' naar herkomst en geslacht, 2006

'Voelt zich Nederlander' naar herkomst en geslacht, 2006

Werk speelt positieve rol bij het zich Nederlander voelen

Turken, Marokkanen en Antillianen voelen zich eerder Nederlander als zij werk hebben, dan als zij niet werken. Bij Surinamers maakt het niet uit. Turken en Marokkanen die een aantal jaren achter elkaar werkzaam zijn, identificeren zich daarna zelfs ongeveer twee keer zo vaak met Nederland als degenen die niet hadden gewerkt.

‘Voelt zich Nederlander' naar arbeidssituatie in 2001-2005, 2006

‘Voelt zich Nederlander' naar arbeidssituatie in 2001-2005, 2006

Taal nog belangrijker dan werk

Niet-westerse allochtonen die geen moeite hebben met het voeren van een gesprek in het Nederlands voelen zich veel vaker Nederlander dan degenen die hier wel moeite mee hebben. Het blijkt zelfs dat als iemand de Nederlandse taal beheerst, het voor de identificatie met Nederland geen verschil maakt of hij of zij werk heeft.

Rik van der Vliet

Bron: Geld maakt nog geen Nederlander, Sociaaleconomische trends, derde kwartaal 2010.