Zoekresultaten

78 resultaten voor keyword:opleidingsniveau
78 resultaten voor keyword:opleidingsniveau

Pagina 1 van 4

Onderwijsniveau SOI 2006

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2006 (SOI 2006) van het CBS. Dit niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om...

Overig

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2019-2021

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2019-2021

Cijfers

Sociaal-economische status per postcode, 2014-2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

Vlees geen dagelijkse kost voor 8 op de 10 Nederlanders

In 2020 gaf 45 procent van de 18-plussers aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten (ook wel flexitariërs genoemd), 5 procent zei nooit vlees te eten. 30 procent at vijf of zes dagen per week...

Artikelen

Onderwijsniveau van moeders van kinderen van 0-18 jaar

Deze tabel bevat cijfers over het onderwijsniveau van de moeders van kinderen van 0-18 jaar, 2020

Cijfers

Opleidingssegregatie in Nederland gedaald

De segregatie tussen mensen met verschillende opleidingsniveaus in Nederland is tussen 2009 en 2020 afgenomen.

Artikelen

Vrijwilligerswerk 2021

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2021 centraal. In dat jaar zette 39 procent zich naar eigen zeggen minstens één keer...

Publicaties

levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen

Deze tabel bevat de voorwaardelijke sterftekansen die zijn gebruikt bij het schatten van de cijfers over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau.

Cijfers

levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen

Deze tabel bevat de voorwaardelijke sterftekansen die zijn gebruikt bij het schatten van de cijfers over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau.

Cijfers

Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau

Methodebeschrijving naar aanleiding van de revisie van de methode om de statistieken over gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau te bepalen.

Publicaties

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Cijfers

Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2015-2020

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2015-2020

Cijfers

Sociaal-economische status per postcode, 2019

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status (SES-WOA) op 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau en het recente...

Cijfers

Arbeidsparticipatie statushouders, 2018

Arbeidsparticipatie van Syrische statushouders naar opleidingsniveau, 2018

Cijfers

Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland

In deze tabellenset worden per wijk en voor drie peilperioden (2013/2015, 2014/2016 en 2016/2018), drie indicatoren van de sociaaleconomische status (SES) van huishoudens in Nederland weergegeven.

Cijfers

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2017-2019

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2017-2019

Cijfers

Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021

De tabel geeft de opleidingsniveauverdeling (in vijf categorieën) van personen van 16 jaar of ouder naar leeftijd en geslacht op 1 oktober 2021

Cijfers

Verdeling brede welvaart in 2020 vergelijkbaar met die in 2019

Laagopgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een lagere brede welvaart, hoogopgeleiden en mensen zonder migratieachtergrond hebben een hogere brede welvaart

Artikelen

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2018-2020

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2018-2020

Cijfers

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Cijfers

Gemiddeld persoonlijk inkomen 2018 en 2019

Gemiddeld persoonlijk inkomen van de werkzame beroepsbevolking, geslacht, leeftijd en onderwijsniveau, 2018 en 2019

Cijfers

SES per postcode, 2014-2019, excl. studenten

Per viercijferige postcode is de gemiddelde sociaal-economische status score op 1 januari 2014 t/m 1 januari 2019 gegeven. De status score is gebaseerd op de financiële welvaart, het opleidingsniveau...

Cijfers

AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020

AZW(-smal): uitstroom werknemers naar economische sector, opleidingsniveau, leeftijdsselectie 25-55 jaar, 2016-2020

Artikelen

Onderwijsniveau SOI 2016

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) van het CBS. Dit niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om de...

Overig

Onderwijsniveau SOI 2021

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2021 (SOI 2021) van het CBS. De publicatieindeling naar niveau van de SOI 2021 is de aanbevolen indeling om...

Overig