Auteur Coen van Duin, Peteke Feijten

Dalende vruchtbaarheid sinds 2010: de rol van opleidingsniveau

Over deze publicatie

Sinds 2010 is het totale vruchtbaarheidscijfer in Nederland gedaald. In hoeverre verschilde deze daling tussen vrouwen van verschillende generaties en opleidingsniveaus? En kwam deze daling vooral door toenemende kinderloosheid of doordat minder vrouwen na hun eerste kind nog meer kinderen kregen? De analyse beperkt zich grotendeels tot in Nederland geboren vrouwen.

- De daling van het vruchtbaarheidscijfer sinds 2010 is het sterkst bij vrouwen jonger dan 30 jaar, dus vrouwen van jongere generaties.
- Bij generaties geboren na 1985 loopt het gerealiseerd kindertal generatie op generatie achter op dat van vrouwen met hetzelfde opleidingsniveau uit voorgaande generaties op dezelfde leeftijd.
- De daling bij vrouwen met alleen een startkwalificatie was duidelijk sterker dan bij vrouwen met een opleiding op mbo-2/havo/vwo- of hbo/universitair niveau. De daling bij de laatste twee groepen was vergelijkbaar.
- De kinderloosheid nam toe, maar het gemiddeld aantal kinderen per moeder daalde niet.