Auteur: Francis van der Mooren, Robert de Vries

Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Over deze publicatie

In Nederland neemt het aantal mensen met een hbo- of universitair diploma al jaren gestaag toe. Deze toename sluit aan bij de ambitie van Nederland en ook de Europese Unie om te groeien naar een meer hoogopgeleide bevolking. Dit komt bijvoorbeeld naar voren in de doelen die Europa voor 2030 heeft gesteld, namelijk dat in alle lidstaten minimaal 45 procent van de 25- tot 35-jarigen hoogopgeleid moet zijn. Wie zijn deze hoogopgeleiden en in welke beroepen zijn ze werkzaam? En als er meer hoogopgeleiden op de arbeidsmarkt komen, wat betekent dit dan voor middelbaar opgeleiden?

Om deze vragen te beantwoorden is eerst een uitsplitsing gemaakt naar geslacht, leeftijd en onderwijsrichting, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de situatie in 2021 en die in 2013. Vervolgens is met behulp van de Beroepenclassificatie van ROA en CBS uit 2014 (BRC 2014) een beeld geschetst van de beroepen waarin hoogopgeleiden werkzaam zijn en of daar veranderingen in hebben plaatsgevonden tussen 2013 en 2020.