Zoekresultaten

533 resultaten voor keyword:onderwijs
533 resultaten voor keyword:onderwijs

Pagina 1 van 22

Benchmark-rapporten primair en voortgezet onderwijs

Door CBS geprogrammeerde benchmarkrapporten. De inhoud voor deze rapporten is door NRO afgeleid, op basis van CBS-data.

Cijfers
Publicaties

Onderwijs

Georganiseerde communicatie van niet-incidentele aard met als doel overdracht van kennis, vermeerdering van inzicht en/of aanleren van vaardigheden.

Overig
Cijfers

Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2013/'14

Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.

Cijfers

Scholen teren in op reserves

In de periode 2006-2010 stegen de lasten van basis- en middelbare scholen harder dan de baten. Hoewel scholen de laatste jaren gemiddeld meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt, heeft een groot...

Artikelen

50 jaar Mammoetwet: bijna iedereen gaat nu naar school

Vandaag de dag ligt de deelname aan het voorgezet onderwijs 17 procentpunt hoger dan kort na invoering van de Mammoetwet.

Artikelen

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2015/’16

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/'16.

Cijfers

Helft leert door na beroepsopleidende leerweg mbo

De helft van de bol-voltijd mbo’ers doet na ontvangst van hun diploma een andere opleiding.

Artikelen

Particulier onderwijs groeit sneller dan gesubsidieerd onderwijs

In Nederland is in 2006 bijna 1,1 miljard euro aan particulier onderwijs uitgegeven. De uitgaven aan particulier onderwijs zijn de afgelopen jaren sneller gestegen dan die aan gesubsidieerd onderwijs.

Artikelen

Hoeveel scholen telt Nederland? Belangrijkste cijfers over het onderwijs met Onderwijsincijfers.nl op één website te vinden

Voor het eerst bundelen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) hun belangrijkste cijfers op het...

Artikelen
Publicaties

Onderwijsniveau van personen en partner

Onderwijsniveau van personen en hun partners Onderwijsniveau paar, geslacht

Cijfers
Publicaties
Artikelen

Scholen potten exploitatieoverschot niet op

Scholen in het secundair en tertiair onderwijs houden elk jaar wel geld over, maar potten dat niet altijd op. De meeste scholen gebruiken het overschot om te investeren in bijvoorbeeld gebouwen en...

Artikelen
Cijfers

Jaarrapport Integratie 2008

Vandaag verschijnt het Jaarrapport Integratie 2008. Hierin verschaft het CBS een feitelijk overzicht van de ontwikkelingen in de integratie van diverse allochtone bevolkingsgroepen in de samenleving.

Artikelen
Artikelen
Publicaties
Publicaties
Artikelen

37 kleine vestigingen basisscholen in Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn 37 vestigingen van basisscholen van minder dan 145 leerlingen.

Artikelen