Zoekresultaten

533 resultaten voor keyword:onderwijs
533 resultaten voor keyword:onderwijs

Pagina 2 van 22

Voortgezet onderwijs; leerlingen 1990/'91 t/m 2002/'03

Voortgezet onderwijs; leerlingen en geslaagden Schoolsoort, profiel, leerweg, leerjaar, leeftijd

Cijfers

Door- en uitstroom van mbo'ers tot 25 jaar, 2010-2018

Door- en uitstroom van mbo’ers jonger dan 25 jaar naar niveau, sector en geslacht van studiejaar 2017/’18 op 2018/’19; doorstroom van mbo-4-gediplomeerden naar hbo van 2010-2018.

Cijfers
Cijfers

Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo’ers

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers

Cijfers
Cijfers

Opleidingsgegevens voor 18 t/m 35-jarigen, okt 2015

Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015

Cijfers

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Cijfers

Lichte toename kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen die volgens ouders of verzorgers dyslexie hebben licht toegenomen

Artikelen

Door- en uitstroom in het vo, Lelystad 2015/16-2016/17

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Lelystad.

Cijfers

Man nog steeds vaker de hoogst opgeleide partner

In 2016 waren 970 duizend vrouwen hoger opgeleid dan hun partner.

Artikelen
Artikelen

Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015 en dashboard.

Cijfers

Onderwijs

Ongeveer een kwart van de leerlingen die voortijdig het onderwijs verlieten, ging in de jaren daarna toch weer naar school. Een deel van hen zal dus alsnog een startkwalificatie halen.

Artikelen

Toegankelijkheid hoger onderwijs

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.

Cijfers
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Onderwijsdeelname Nederlandse jeugd hoger dan gemiddeld in Europa

In Nederland volgen relatief veel jongeren een opleiding vergeleken met andere Europese landen. Ook verlaten minder jongeren dan gemiddeld in de EU het onderwijs zonder startkwalificatie.

Artikelen
Publicaties

Inkomens en studieschulden van mbo- en ho-uitstromers

Inkomens en studieschulden van mbo- en hbo- en wo-uitstromers uit schooljaar 2011/’12.

Cijfers

Een leven lang leren in Nederland: een overzicht

Sociaaleconomische trends 2016: Nederland scoort vergeleken met andere EU-landen relatief hoog op deelname aan een leven lang leren. Vooral jongeren, hoogopgeleiden en werkenden in de financiële...

Artikelen

Vrouwen in het onbenut arbeidspotentieel in 2006

Onderzoek naar de achtergrondkenmerken van vrouwen van 15 tot 65 jaar, die geen uitkering ontvingen, niet werkzaam waren en geen voltijd onderwijs volgden in 2006.De tabellenset is op aanvraag te...

Cijfers