Zoekresultaten

534 resultaten voor keyword:onderwijs
534 resultaten voor keyword:onderwijs

Pagina 3 van 22

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 15 gemeenteclusters, 2013-2017.

Cijfers

Jongeren in een kwetsbare positie, 2014/’15

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011

Cijfers

Uitdagend en actueel onderwijs met big data

Het analyseren van big data wordt steeds belangrijker voor overheden om effectieve en duurzame keuzes te kunnen maken

Overig

Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2016.

Cijfers
Artikelen

Gepromoveerden succesvol op de arbeidsmarkt

Van de ruim 1 miljoen Nederlandse inwoners met een universitaire opleiding zijn er in de periode 2004-2007 bijna 70 duizend gepromoveerd.

Artikelen

Werkenden in het onderwijs het oudst

De gemiddelde leeftijd van werkenden in het onderwijs was in 2007 ruim 43 jaar. Daarmee is het onderwijs de meest vergrijsde bedrijfstak in Nederland.

Artikelen

Jongeren 2006

In opdracht van het ministerie van Jeugd en Gezin heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek een rapportage over jongeren van 15-26 jaar in Nederland samengesteld. Jongeren worden onder andere...

Artikelen
Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2007

In dit jaarboek wordt onder meer ingegaan op het voortijdig schoolverlaten, het belang van een startkwalificatie op de arbeidsmarkt en de prestaties van niet-westers allochtone studenten.

Artikelen

Jaarboek onderwijs in cijfers 2006

Vandaag verschijnt het Jaarboek onderwijs in cijfers 2006. Dit is de achtste editie van deze publicatie. Hierin presenteert het CBS ieder jaar zijn meest recente cijfers over onderwijs in de vorm van...

Artikelen
Artikelen

Doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs laagst in Noord-Holland

In Noord-Holland stroomde in 2007 het laagste percentage leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs door naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. In Overijssel...

Artikelen
Artikelen

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar kenmerken van opleidingen, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012...

Cijfers

Niet-bekostigd onderwijs naar soort opleiding, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar soorten opleidingen en kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de...

Cijfers

Tweemeting Uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning (definitieve cijfers 2006 en 2007)

Een belangrijk instrument bij het verhogen van de uitstroom van uitkering naar werk is re-integratieondersteuning. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) meet de resultaten...

Cijfers

Evaluatie ESF; Baankenmerken van ESF-deelnemers in 2007, 2008 en 2009

In opdracht van het Agentschap SZW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek tabellen berekend met gegevens over banen van ESF-deelnemers.

Cijfers

Twintigerspublicatie

Twintigers komen voor veel belangrijke mijlpalen en keuzes te staan. De overgang van onderwijs naar een baan, van wonen bij je ouders naar je eigen stek, het krijgen van een vaste relatie, samenwonen...

Publicaties

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 15/’16

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Cijfers