Zoekresultaten

300 resultaten voor keyword:onderwijs
300 resultaten voor keyword:onderwijs

Pagina 3 van 12

Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Ruim helft leerlingen voortgezet speciaal onderwijs blijft in onderwijs

Van de leerlingen die vier jaar geleden van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kwamen, was 54 procent in 2018 doorgestroomd naar een andere vorm van onderwijs, met name een vmbo of mbo....

Artikelen

Jongere zonder startkwalificatie vindt minder vaak werk

In 2018 had 91 procent van de mbo-leerlingen die in 2008 het mbo met een startkwalificatie hadden verlaten een baan.

Artikelen

Minder geboorten door studie en flexwerk?

Het aantal kinderen dat in Nederland wordt geboren is de laatste jaren aanzienlijk gedaald. Dit artikel gaat in op twee mogelijke verklaringen: het later verlaten van het onderwijs en de...

Publicaties

Statushouders oververtegenwoordigd in praktijkonderwijs

Op 1 oktober 2018 volgde 15 procent van alle 12- tot 18-jarige statushouders die in 2014 hun verblijfsvergunning ontvingen praktijkonderwijs

Artikelen

Onderwijsinstellingen; financiën 1998-2018

Onderwijsfinanciën, personeelslasten, liquiditeit, kapitalisatiefactor. Baten, lasten, investeringen, kengetallen.

Cijfers

Jaarrapport 2019 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2019 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Instromers flexibele schil; baan- en bedrijfskenmerken, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, soort flexibele baan, sbi, bedrijfsgrootte

Cijfers

Instromers flexibele schil; woonregio, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, landsdelen, provincies, corop, stedelijkheid

Cijfers

Instromers flexibele schil; persoonskenmerken, 2007-2017

Flexibele schil, flexibele arbeid, flexibele baan, tijdelijke baan Arbeidsmarktpositie, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, opleiding

Cijfers

ICT, kennis en economie 2019

Kenniseconomie: hoe gebruiken bedrijven en particulieren ICT? R&D en innovatie bij bedrijven. Kennispotentieel in NL.

Publicaties

Vo; door- en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio 2003-2018

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar

Cijfers

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort 2004/'05 - 2017/'18

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort, niveau en leerjaar Migratieachtergrond, leeftijd

Cijfers

Factsheet Internationale scholen

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

Artikelen

Jaarrapport 2018 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2018 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

In onderwijs meeste kans op doorstroom flex naar vast

Van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele baan en geen onderwijs meer volgden, zat 56 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Ruim een derde van de werknemers die in...

Artikelen

50 jaar Mammoetwet: bijna iedereen gaat nu naar school

Vandaag de dag ligt de deelname aan het voorgezet onderwijs 17 procentpunt hoger dan kort na invoering van de Mammoetwet.

Artikelen

Onderwijskansen Leiden scherper in beeld

Het CBS onderzocht hoeveel kinderen die naar de basisschool gaan en in Leiden wonen een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand.

Artikelen

Vooral in de bouw aandacht voor veilig en gezond werken

In het onderwijs ervaren minder werknemers veel aandacht voor veilig en gezond werken dan in de bouw en de industrie .Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met een lager ziekteverzuim.

Artikelen

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Publicaties

NEETs jongeren die geen opleiding volgen en niet werken

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

Artikelen

37 kleine vestigingen basisscholen in Súdwest-Fryslân

In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn 37 vestigingen van basisscholen van minder dan 145 leerlingen.

Artikelen

Een op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

Het aandeel mannelijke leerlingen in zorgopleidingen loopt op van 1 op 10 in mbo 1-3 tot 3 op 10 op de universiteit

Artikelen

Kwaliteit van leven in Nederland

Kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen in termen van inkomen, gezondheid en tevredenheid met het leven

Artikelen

Factsheet Basisschoolkeuze en geloofsovertuiging

Beschrijving Factsheet Basisschoolkeuze en geloofsovertuiging

Artikelen