CBS en WODC sluiten overeenkomst over datagebruik op eigen werkplek

Het CBS en het WODC sluiten vandaag een overeenkomst over onderzoek via remote access. Het grote voordeel hiervan voor de onderzoeker is dat zij vanuit hun eigen locatie analyses kunnen uitvoeren op microdata van het CBS via een beveiligde verbinding en daarvoor niet meer naar het CBS hoeven te komen. De data zelf blijven binnen het gebouw van het CBS. Deze nieuwe werkwijze is in 2005 beproefd in een project met het instituut NETSPAR van de Universiteit van Tilburg.

Het WODC is inmiddels het vierde wetenschappelijke instituut waarmee een overeenkomst over remote access wordt afgesloten. Naar verwachting zal het aantal instituten dat gebruik maakt van de nieuwe onderzoeksmogelijkheid dit jaar toenemen tot ongeveer vijftien.

Ook kunnen onderzoekers van wetenschappelijke instituten en de nationale planbureau’s al enige tijd op het CBS zelf onderzoek doen op data van het statistisch bureau.

Onderzoek op microdata van het CBS gebeurt onder strikte voorwaarden. Zo zijn direct identificeerbare gegevens verwijderd, ondertekenen onderzoekers geheimhoudingsverklaringen en worden resultaten gescreend.
Het gebruik van remote access kan een belangrijke bijdrage leveren aan verdere ontsluiting van gegevensverzamelingen voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kan het verzamelen van gegevens door meerdere instituten worden beperkt.

De PDF bevat de volledige mededeling.