Datakoppeling ETS-bedrijven en onderzoeksvragen EU ETS

Van de bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel, kortweg het EU ETS, worden CO2-emissies en emissiehandel gemonitord door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De ETS bedrijven wordt in dit project met twee verslagjaren verder gekoppeld aan de CBS-data-infrastructuur voor in totaal vier verslagjaren. Daarnaast worden voor analyse van het ETS – systeem, enkele onderzoeksvragen op de data toegepast. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit project voor datakoppeling en analyse van de ETS – bedrijven dat het CBS heeft uitgevoerd.
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het project uitbreiding (micro-)datakoppeling ETS – bedrijven aan de CBS-data-infrastructuur en de toetsing daarvan met eerste voorzichtige analyse aan het EU ETS door het toepassen van enkele onderzoeksvragen. De ETS-bedrijven nemen verplicht deel aan het Europese systeem van CO2-emissiehandel, het EU ETS. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) monitort deze bedrijven. Dit is een vervolgonderzoek met uitbreiding van een voorgaand onderzoek met twee extra verslagjaren zodat een tijdreeks van vier verslagjaren van gekoppelde data resulteert. In het eerste projectonderdeel is de datakoppeling met een werkende data-infrastructuur tussen NEa en CBS data uitgebreid. In het tweede projectonderdeel worden een drietal onderzoeksvragen behandeld en als toets losgelaten op de gerealiseerde data infrastructuur van de ETS bedrijven. Het project probeert verder voor te bereiden op mogelijkheden voor toekomstige analyse en onderzoek.