Datakoppeling ETS-bedrijven

Van de bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel (Emission Trading System), kortweg het EU ETS, worden CO2-emissies en emissiehandel gemonitord door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De publiek beschikbare micro informatie die de NEa over deze bedrijven heeft wordt in dit project gekoppeld aan de CBS-data-infrastructuur. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het project datakoppeling van de ETS – bedrijven populatie dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd.
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het project datakoppeling van Microdata van de ETS – bedrijven populatie zoals bekend bij de NEa, aan de CBS-data-infrastructuur. De ETS-bedrijven zijn verplicht deel te nemen aan het Europese systeem van CO2-emissiehandel, het EU ETS. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) monitort deze bedrijven. Dit onderzoek vond plaats in kader van het ‘Anders omgaan met data programma’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), waarin men zoekt naar nieuwe inzichten door het koppelen van data. In dit eerste projectonderdeel is de eerste onderzoeksvraag gericht op de vraag of een werkende data-infrastructuur kan worden opgezet tussen de NEa-data en de CBS data. De tweede onderzoeksvraag behandelt hoe de systematiek voor data koppeling verder kon worden ontwikkeld. In het tweede projectonderdeel en rapport wordt de gekoppelde data gebruikt voor beschrijvende statistiek van de ETS bedrijven. Het project bereid zich voor op de mogelijkheden voor toekomstige analyse en onderzoek. Door de koppeling ontstaan mogelijkheden om de economische prestaties en milieuprestaties van de ETS-bedrijven te analyseren.

Downloads