Datakoppeling ETS-bedrijven – Beschrijvende Statistiek

Van de bedrijven die deelnemen aan het Europese systeem van emissiehandel (Emission Trading System), kortweg het EU ETS, worden CO2-emissies en emissiehandel gemonitord door de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). De publiek beschikbare micro informatie die de NEa over deze bedrijven heeft wordt in dit project gekoppeld aan de CBS-data-infrastructuur. Vervolgens worden de ETS bedrijven met behulp van de gekoppelde data in beschrijvende statistiek gedetermineerd. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de beschrijvende statistiek op basis van gekoppelde data van de ETS – bedrijven dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgevoerd.
Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderdeel ‘beschrijvende statistiek’ van het project datakoppeling Microdata van de ETS – bedrijven populatie, zoals bekend bij de NEa, aan de CBS-data-infrastructuur. De ETS-bedrijven zijn verplicht deel te nemen aan het Europese systeem van CO2-emissiehandel, het EU ETS. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) monitort deze bedrijven. Dit onderzoek vond plaats in kader van het ‘Anders omgaan met data programma’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), waarin men zoekt naar nieuwe inzichten door het koppelen van data. De onderzoeksvragen richten zich in het eerste projectonderdeel op de opzet van een werkende data-infrastructuur tussen NEa-data en CBS data en hoe de systematiek voor data koppeling verder kan worden ontwikkeld. Dit tweede projectonderdeel gebruikt de gekoppelde data voor beschrijvende statistiek van de ETS-bedrijven. Beide gericht op het voorbereiden van mogelijkheden voor toekomstige analyse en onderzoek. Door de koppeling ontstaan mogelijkheden om de economische prestaties en milieuprestaties van de ETS-bedrijven te analyseren.