Meer inzicht en verdieping met microdata

/ Auteur: Jaap van Sandijk
© Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH
Zo’n 100 onderzoekers van meer dan 40 verschillende organisaties bezochten maandag 2 november jl. de microdatamiddag bij het CBS in Den Haag. Tijdens deze halfjaarlijkse bijeenkomst werden gebruikers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen op het gebied van microdata en wisselden ze ervaringen met elkaar uit.

Zoektocht

Microdata zijn koppelbare data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau waarmee onderzoekers van Nederlandse universiteiten, wetenschappelijke organisaties, planbureaus, statistische instanties en onderzoekbureaus onder strikte voorwaarden zelf statistisch onderzoek kunnen doen. Het koppelen van deze data aan eigen onderzoeksresultaten verschaft de gebruikers meer inzicht en verdieping. Medewerkers van de afdeling Micro Data Services helpen ook met de zoektocht naar de data die het beste passen bij de onderzoeksvraag.

Open data

Wim Schaasberg, Hoofd Micro Data Services, ziet een groei van het aantal gebruikers bij Micro Data Services. Dat komt mede door de verbeterde toegankelijkheid van (open) data. ‘We kunnen steeds meer grote en complexe datasets koppelen aan gegevens van onderzoekers. Als gevolg daarvan zie je een toenemend aantal complexe koppelingen. Dat aantal is eind dit jaar bijna verdubbeld in vergelijking met begin van dit jaar. Een voorbeeld van een complexe koppeling van open data met microdata zie je bij huizensite Funda, die buurtgegevens aan woningen koppelt. Ook wordt onderzoek gedaan met gegevens over mensen met chronische gezondheidsproblemen. Die worden gekoppeld aan data over opleiding, werk en uitkering.’ Die toename aan complexe koppelingen sluit aan bij het doel van het CBS om steeds meer groepen van waardevolle data te voorzien, aldus Schaasberg. ‘Wij hebben een enorm volume aan data en willen dat de samenleving optimaal profijt heeft van de gegevens die we voor analyse kunnen bieden, mét behoud van zorgvuldigheid en bescherming van de privacy.’

Flexibilisering arbeidsmarkt

Elk halfjaar organiseert Micro Data Services voor gebruikers een bijeenkomst met een wisselend thema. Op 2 november was dit de flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Pedagoog Mariëlle Prevoo van de Universiteit Leiden was één van de deelnemers aan de microdatamiddag. Zij maakt sinds een paar maanden gebruik van de CBS Micro Data Services. ‘Je hoort tijdens zo’n middag wat de mogelijkheden van microdata zijn en dat brengt je op nieuwe ideeën’, blikt zij terug. ‘Maar ook het netwerken met andere gebruikers vond ik waardevol.’

Opleidingsniveau

Prevoo bezocht verschillende presentaties. ‘Het meest interessante voor mij was de presentatie die ging over nieuwe ontwikkelingen bij de data over het hoogst behaalde en hoogst gevolgde opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking. Een bron waarmee wij zelf ook werken. Goed om te weten dat er nu een extra check in deze data is bijgevoegd om bijvoorbeeld te controleren voor opleidingen die in het buitenland zijn gevolgd.’ Een eye opener voor Prevoo was de mogelijkheid om in bepaalde bestanden niet alleen de data per huishouden te kunnen bekijken, maar ook de ouder-kind koppeling te kunnen maken als ouder en kind niet op hetzelfde adres wonen. ‘Interessant met het oog op toekomstig onderzoek.’

Toenemend gebruik

Volgens Schaasberg weerspiegelt de goed bezochte microdatamiddag de groeiende behoefte aan data onder met name overheden. ‘Ze willen beleid voeren op basis van feiten en hun resultaten meten aan de hand van data.’ Vooral onder gemeenten ziet Schaasberg een toenemend gebruik van microdata. ‘Vóór de decentralisatie van Rijkstaken hadden ze minder behoefte aan deze gegevens, maar nu willen ze precies weten wat er op allerlei gebieden in hun gemeente gebeurt.’

De volgende microdatamiddag voor gebruikers staat gepland voor het voorjaar van 2018.
Meer weten over Micro Data Services van het CBS? Mail naar microdata@cbs.nl