Zoekresultaten

67 resultaten voor keyword:melkveehouderij
67 resultaten voor keyword:melkveehouderij

Pagina 1 van 3

Grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven

Aantal grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven in de jaren 2000, 2002, 2008 en 2011.

Cijfers

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Melkveebedrijven richten zich meer op kernactiviteit

Melkveebedrijven gaan zich meer en meer richten op alleen melkvee. De grootte van de melkveestapel neemt toe, terwijl neventakken als schapen en varkens worden verkleind.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Schaalvergroting leidt niet tot minder koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen toegenomen

Artikelen

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen

Uitstoot landbouw lager dan in 1995, maar laatste jaren niet meer gedaald

De meeste landbouwemissies waren in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de landbouwproductie is gegroeid. De daling van broeikasgas- en stikstofemissies is de laatste jaren gestagneerd.

Artikelen

Opname stikstof uit veevoer vlakt af

In 2017 werd ruim 29 procent van de stikstof uit veevoer door het vee opgenomen en vastgelegd in producten als vlees, melk en eieren. Dieren zijn door de jaren steeds beter in staat geworden om...

Artikelen

Grotere veestapel: meer melkvee, biggen en kippen

Op 1 april 2014 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef vrijwel onveranderd.

Artikelen

Aantal runderen melkveebedrijven blijft gestaag stijgen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 29 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Meeste grond op melkveebedrijven

In 2013 hadden de ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland 1,8 miljoen hectare cultuurgrond in gebruik. Hiervan was 54 procent in gebruik bij de melkveebedrijven en 30 procent bij de...

Artikelen

Steeds minder melkveehouders houden veel jongvee

In 2009 waren er nog bijna 1,6 duizend melkveehouders die meer kalfjes en pinken hadden dan melkkoeien. Dit is 8 procent van de melkveehouders. In 2000 was dit nog 15 procent. Dit betekent dat...

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien blijft vrij stabiel

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 27 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de melkveebedrijven 830 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 2,2 procent...

Artikelen

Steeds grotere landbouwbedrijven

De schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij zet zich verder door. Het aantal bedrijven dat melkkoeien, varkens en geiten houdt neemt af, terwijl het aantal grotere bedrijven toeneemt. Zo is het...

Artikelen

Overschrijding fosfaatplafond daalt met 4,5 miljoen kg

De fosfaatproductie in dierlijke mest daalde in het eerste kwartaal van 2017

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien gestegen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 28 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Grote veehouderijbedrijven, 2011

Grote veehouderijbedrijven naar grootteklasse per provincie.

Cijfers

Monitor fosfaatreductiepakket

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Cijfers

Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Landbouwbedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer, per grootteklasse in SO en cultuurgrond.

Cijfers

Bedrijven met melkkoeien, 2021

Aantal bedrijven naar grootteklasse op basis van de grootvee-eenheid (GVE) en naar melkkoeien per hectare grasland, per provincie, 2021.

Cijfers

Bedrijven met melkvee naar grootte-klasse, 2017-2022

De tabellenset bevat gegevens over het aantal melkveebedrijven ingedeeld naar grootte-klasse voor heel Nederland en de provincies. Dit project is uitgevoerd voor FrieslandCampina.

Cijfers