Bancaire kredietverlening aan private sector groeit minder hard

Sinds 2007 groeit de kredietverlening door banken aan bedrijven en huishoudens steeds minder hard. Huishoudens en bedrijven zagen in het laatste kwartaal van 2006 hun kredietschuld met 33 miljard euro toenemen. In het tweede kwartaal van 2011 was dat nog 6,5 miljard euro.

Vraag en aanbod nemen af

De afname van de groei van de kredietverlening komt enerzijds door de stagnerende woningmarkt en de economische teruggang, met als gevolg dat de vraag naar krediet voor de aanschaf van woningen en voor investeringen is afgenomen. Ook zijn banken strenger geworden in het beoordelen van de kredietwaardigheid van aanvragers van leningen, omdat ze meer zekerheid willen. Anderzijds kunnen banken nu minder krediet verstrekken dan voorheen, omdat de mogelijkheden voor securitisaties geringer zijn geworden. 

Minder securitisaties

Een manier voor banken om meer krediet te kunnen verstrekken is het securitiseren van leningen die ze hebben uitgegeven. Ze verkopen dan als het ware tijdelijk hun leningen aan speciaal daarvoor opgerichte vennootschappen. Zo verdwijnen de leningen van de balans van banken en kunnen ze meer kredieten verstrekken. Eind 2009 nam het aantal gesecuritiseerde leningen voor het eerst af. Sinds het laatste kwartaal van 2010 nam de omvang hiervan zelfs elk kwartaal af, met in het bijzonder het eerste kwartaal van dit jaar. Toen kwam 32 miljard euro aan voorheen gesecuritiseerde leningen terug op de balans van de banken, waardoor deze minder nieuwe leningen konden verstrekken. 

Groei bancaire kredietverlening aan private sector

Groei bancaire kredietverlening aan private sector

De afname van de securitisaties komt onder andere doordat banken de leningen nauwelijks nog aan de markt konden verkopen. Securitisaties hadden tijdens de kredietcrisis een slechte naam gekregen doordat doorverkochte Amerikaanse woninghypotheken veel minder veilig waren gebleken dan werd aangenomen. De afname is ook te wijten aan aangescherpte regelgeving. Hierdoor levert securitiseren banken nu minder ruimte op voor het verstrekken van nieuwe kredieten dan voorheen.