Bancaire kredietverlening aan huishoudens neemt toe

In het tweede kwartaal van 2012 steeg de kredietverlening door het bankwezen aan de private sector (huishoudens en bedrijven) met 4,5 miljard euro. Zowel huishoudens als bedrijven namen per saldo meer nieuwe leningen op. In het eerste kwartaal van 2012 en het vierde kwartaal van 2011 losten de huishoudens per saldo juist nog af. De groei van de kredietverlening in het tweede kwartaal van 2012 is wel lager dan in overeenkomstige kwartalen van voorgaande jaren.

Huishoudens lenen meer

In het tweede kwartaal van 2012 steeg de bancaire kredietverlening aan huishoudens (inclusief zelfstandigen) met 1,9 miljard euro. Dit betekent dat huishoudens, in tegenstelling tot de twee voorgaande kwartalen, per saldo meer nieuwe leningen hebben afgesloten dan dat zij leningen hebben afgelost. Dit geldt niet voor kortlopende leningen. Deze werden per saldo met 384 miljoen euro afgelost. Bij langlopende leningen was er sprake van twee tegengestelde ontwikkelingen. Enerzijds nam de opname van hypotheken per saldo toe met 2,5 miljard euro. Anderzijds werden de schulden op langlopend consumptief krediet en overige langlopende leningen per saldo afgelost met 211 miljoen euro.

Groei bancaire kredietverlening

Groei bancaire dienstverlening

Bedrijven blijven krediet opnemen

In het tweede kwartaal van 2012 steeg de kredietverlening van het bankwezen aan bedrijven met bijna 2,6 miljard euro. Dit betekent dat bedrijven per saldo meer nieuwe leningen bij het bankwezen hebben afgesloten dan dat zij hebben afgelost. Zowel kortlopende als langlopende leningen namen toe met 1,3 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2012 steeg de kredietverlening aan bedrijven ook met 2,6 miljard euro.