Winst bedrijven bijna verdubbeld

In het tweede kwartaal van 2010 hebben niet-financiële ondernemingen hun winst bijna zien verdubbelen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2009. De nettowinst voor belastingen steeg met 9,9 miljard tot 20,9 miljard euro. Wel moet worden aangetekend dat wordt vergeleken met het tweede kwartaal van 2009, toen het dieptepunt van de crisis werd bereikt.

Exploitatieoverschot weer positief

De stijging van de winst was voor het grootste deel te danken aan de buitenlandse dochterondernemingen. Het resultaat behaald met binnenlandse productieactiviteiten (het netto-exploitatieoverschot) steeg met 2,7 miljard tot 11,8 miljard euro. In de vijf voorgaande kwartalen daalde het netto-exploitatieoverschot nog.

Resultaat niet-financiële vennootschappen

Resultaat niet-financiële vennootschappen

Winstuitkeringen gedaald

Hoewel de winst bijna verdubbelde, daalden de winstuitkeringen in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2009 met 700 miljoen euro. De winstuitkering wordt namelijk gebaseerd op het resultaat behaald in het voorgaande jaar, toen de crisis zijn dieptepunt bereikte.

Per saldo leningen afgelost

Ook in het tweede kwartaal van 2010 hebben niet-financiële ondernemingen per saldo weer leningen afgelost, en wel voor 8,7 miljard euro. Bij Nederlandse banken werd nog voor 2,1 miljard aan leningen opgenomen. Bedrijven losten langlopende leningen met een hogere rente af en namen voor veel kleinere bedragen kortlopende leningen bij andere concernonderdelen op.

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen