Hypotheekopname huishoudens laagste sinds 1995

Het financieel vermogen van huishoudens (dat zijn de financiële vorderingen min de schulden) nam in 2010 toe met 85 miljard euro, een stijging van 9,7 procent. Met name het eerste en derde kwartaal droegen hieraan bij door positieve ontwikkelingen op de financiële markten. In twee jaar tijd heeft het financieel vermogen zich grotendeels van de klap van de financiële crisis hersteld.

Toename financieel vermogen door herstel financiële markten

Ondanks dat huishoudens aandelen van de hand deden, was door het herstel op de financiële markten de waarde van hun aandelenpakket eind 2010 toch 12,6 miljard euro hoger dan een jaar eerder. De beleggingsportefeuille die beheerd wordt door pensioenfondsen en levensverzekeraars werd vooral door gunstige koersontwikkelingen 84,7 miljard euro meer waard. Dit is een groei van 8,9 procent.

Sparen deden huishoudens in 2010 minder. De netto-inleg van 13,1 miljard euro in de eerste helft werd voor een deel teniet gedaan doordat in de tweede helft 1,8 miljard euro aan spaargeld is opgenomen. In vergelijking met 2009 werd per saldo 7,3 miljard euro minder ingelegd, de laagste inleg sinds 2006. Mogelijk hebben consumenten de spaartegoeden, bijvoorbeeld het vrijgevallen spaarloon, aangewend om de inkomsten aan te vullen.

Zeer matige groei hypothecaire schuld

Tegenover de gestegen financiële vorderingen stond een historisch lage stijging van de hypothecaire schuld van 19 miljard euro. Het bedrag dat aan hypotheken werd opgenomen daalt voor het vijfde jaar op rij, en is de laagste stijging sinds 1995. De geringe stijging van de hypothecaire schuld hangt samen met een afname van het aantal verkochte woningen en aangescherpte voorwaarden voor het verkrijgen van een lening naar aanleiding van de crisis.

Ontwikkeling hypotheekmarkt

Ontwikkeling hypotheekmarkt