Bedrijven lenen al een jaar lang minder dan ze aflossen

In het eerste kwartaal van 2010 hebben niet-financiële ondernemingen 3,0 miljard euro meer aan leningen afgelost dan ze aan nieuwe leningen hebben opgenomen. Door de kredietcrisis en de onzekere economische vooruitzichten lenen bedrijven nu al een jaar lang minder dan ze aflossen. Ook huishoudens lenen minder. Hun hypothecaire schuld groeit sinds 2005 steeds minder hard. 

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen

Lange periode van netto-aflossingen

Niet-financiële ondernemingen hebben in de laatste zeven kwartalen alleen in het eerste kwartaal van 2009 meer geleend dan dat ze aan leningen hebben afgelost. Een dergelijke lange periode waarin bedrijven per saldo leningen aflosten, is de voorbije tien jaar niet voorgekomen. Dit is toe te schrijven aan de kredietcrisis en de onzekere economische vooruitzichten.

Bedrijven lenen niet alleen bij banken, maar ook bij buitenlandse moederondernemingen. In het eerste kwartaal van 2010 losten bedrijven 4,2 miljard euro af aan leningen bij hun moeders, terwijl ze per saldo 1,2 miljard euro aan leningen bij banken opnamen. Het was voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2009 dat per saldo kredieten bij banken werden opgenomen.

Huishoudens terughoudend in het opnemen van hypotheken

Huishoudens zijn door de onzekere economische tijden terughoudend met het kopen van woningen. In 2009 werden er veel minder woningen verkocht dan in 2008. De hypothecaire schuld van huishoudens is in 2009 per saldo met 19 miljard euro toegenomen. Dat was slechts de helft van de toename een jaar eerder. De toename van de hypotheekschuld in het eerste kwartaal van 2010 bedroeg 4 miljard euro. 

Saldo opgenomen woninghypotheken

Saldo opgenomen woninghypotheken

Angelique Klinkers en Melanie Koymans

Bronnen:

Downloads