Bancaire kredietverlening aan bedrijven krabbelt op

In het eerste kwartaal van 2012 groeide de kredietverlening door het bankwezen aan de private sector (huishoudens en bedrijven) met 1,7 miljard euro. De schulden van huishoudens aan het bankwezen namen af, die van bedrijven namen toe. In het vierde kwartaal van 2011 namen de schulden van zowel bedrijven als huishoudens af.

Huishoudens lossen per saldo meer af

In het eerste kwartaal van 2012 daalde de bancaire kredietverlening aan huishoudens met 915 miljoen euro. Dit betekent dat huishoudens net als in het laatste kwartaal van 2011 per saldo meer hebben afgelost dan dat zij nieuwe leningen hebben afgesloten. Dit geldt zowel voor kortlopende als langlopende leningen. Bij langlopende leningen was er sprake van twee tegengestelde ontwikkelingen. Huishoudens zagen nog wel hun totale hypotheekschuld toenemen. Deze schuld liep in het eerste kwartaal van 2012 met 391 miljoen euro op tot ongeveer 670 miljard euro. De toename is wel fors lager dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2011 bedroeg de toename van de hypotheekschuld nog 4 miljard euro. De overige langlopende schulden van huishoudens namen af. Het betreft hier leningen voor studie en opleiding of voor de aankoop van effecten.

Groei bancaire kredietverlening

Groei bancaire kredietverlening

Bedrijven nemen meer nieuwe leningen op

In het eerste kwartaal van 2012 groeide de kredietverlening van het bankwezen aan bedrijven met 2,6 miljard euro. Dit betekent dat bedrijven per saldo meer nieuwe leningen bij het bankwezen hebben afgesloten dan dat zij hebben afgelost. Het ging hier vrijwel uitsluitend om kortlopende leningen.