Zoekresultaten

46 resultaten voor keyword:glastuinbouw
46 resultaten voor keyword:glastuinbouw

Pagina 1 van 2

Aardgasverbruik glastuinbouw in Nederland

Het CBS heeft onderzoek gedaan naar de omvang van het areaal glastuinbouw in 2022. Door middel van de Gecombineerde Opgave van RVO was het CBS in staat om dit areaal te koppelen aan de gegevens over...

Publicaties

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen

Artikelen

Minder biologische bestrijding in glasgroenteteelt

In 2016 werd in 7 op de 10 glasgroentekassen biologische bestrijding toe gepast, in 2000 nog in vrijwel alle kassen.

Artikelen

Schaalvergroting groententeelt in glastuinbouw

Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen.

Artikelen

Vooral tomaten in de kas

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw

Artikelen

Meer aardbeien bij minder telers

Het aantal aardbeientelers is tussen 2006 en 2017 met bijna de helft afgenomen

Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: doorsnee opbrengst sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 65 procent gedaald tot 2,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Flinke toename opbrengst glasgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentebedrijven met 62 procent gedaald tot 948 bedrijven in 2015.

Artikelen

Snijbloemenbedrijven floreren steeds minder

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 70 procent gedaald tot 991 bedrijven in 2016.

Artikelen

Snijbloemenbedrijven: sector krimpt en grotere bedrijven

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 68 procent gedaald tot 1,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: opbrengst licht gedaald

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 62 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Meer zomergroenten op minder grond

In 2015 is 2 200 miljoen kg zomergroenten geproduceerd (29 procent meer dan in 2000) op een 13 procent kleiner areaal.

Artikelen

Melkveebedrijf meest voorkomende bedrijfstype

In 2013 waren er ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Van deze bedrijven was 25 procent een melkveebedrijf en 18 procent een akkerbouwbedrijf. In 2000 ging het om 24 procent...

Artikelen

Areaal glastuinbouw onder 10 duizend hectare

Het areaal glastuinbouw daalde in 2012 met bijna 288 hectare tot 9 960 hectare. Hiermee is het areaal glastuinbouw voor het eerst deze eeuw kleiner dan 10 duizend hectare.

Artikelen

Glastuinbouw groeit sneller dan bebouwd gebied

Het terrein voor glastuinbouw groeide tussen 1996 en 2008 sneller dan het bebouwd terrein. Er is in die twaalf jaar een glazen stad ter grootte van Haarlem bijgebouwd. Ruim de helft van het terrein...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Afname oppervlakte glastuinbouw

In 2011 is de totale oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 61 hectare afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootst was de daling in Noord-Holland en Noord-Brabant, daarentegen steeg in...

Artikelen

Areaal doorsnee glastuinbouwbedrijf verdubbeld

In 2011 had een doorsnee glastuinbouwbedrijf een teeltoppervlakte van 1,9 hectare. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2000. De totale oppervlakte glastuinbouw is in Nederland met bijna 80...

Artikelen

Naar een complete energiebalans voor de landbouw

Dit artikel schetst wat er voor nodig is om de landbouw op te nemen in de nationale energiebalans. Tot op heden is de landbouw nog niet terug te vinden als aparte sector in de nationale energiebalans...

Artikelen

Sterke toename biologische bestrijders in sierteelt

Bij de teelt van bloemen en sierplanten maken tuinders steeds meer gebruik van biologische bestrijders.

Artikelen

Meer groenten en minder bloemen in de kas

De meest geteelde groenten in tuinbouwkassen zijn tomaten, de meest gekweekte bloemen potplanten. De teelt van groenten onder glas is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl de kweek van...

Artikelen

Oppervlakte glastuinbouw vrijwel onveranderd

In 2010 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland per saldo nauwelijks afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Het areaal van onder glas geteelde groenten nam meestal flink toe. De drie grootste...

Artikelen

Toename oppervlakte glastuinbouw

In 2009 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 160 hectare toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De glasgroenteteelt nam met 180 hectare toe en de oppervlakte blijvende teelt (vooral...

Artikelen

Opnieuw minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2009 waren er 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat zijn er bijna 3 procent minder dan vorig jaar.

Artikelen