Zoekresultaten

58 resultaten voor keyword:glastuinbouw
58 resultaten voor keyword:glastuinbouw

Pagina 1 van 3

Afname oppervlakte glastuinbouw

In 2011 is de totale oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 61 hectare afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het grootst was de daling in Noord-Holland en Noord-Brabant, daarentegen steeg in...

Artikelen

Areaal glastuinbouw onder 10 duizend hectare

Het areaal glastuinbouw daalde in 2012 met bijna 288 hectare tot 9 960 hectare. Hiermee is het areaal glastuinbouw voor het eerst deze eeuw kleiner dan 10 duizend hectare.

Artikelen

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren glastuinbouw, 2014

Verdeling elektriciteitsproductie gasmotoren in glastuinbouw. Cijfers per provincie en per gemeente in 2014.

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: opbrengst licht gedaald

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 62 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Minder kassen in het westen, meer in het zuiden

In de periode 2000-2008 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met bijna 500 hectare afgenomen. Zuid-Holland tekende, met een afname van 700 hectare, voor de grootste daling.

Artikelen
Artikelen

Toename oppervlakte glastuinbouw

In 2009 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland met 160 hectare toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De glasgroenteteelt nam met 180 hectare toe en de oppervlakte blijvende teelt (vooral...

Artikelen

Snijbloemenbedrijven: sector krimpt en grotere bedrijven

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 68 procent gedaald tot 1,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Meer groenten en minder bloemen in de kas

De meest geteelde groenten in tuinbouwkassen zijn tomaten, de meest gekweekte bloemen potplanten. De teelt van groenten onder glas is de afgelopen jaren gestaag toegenomen, terwijl de kweek van...

Artikelen

Areaal doorsnee glastuinbouwbedrijf verdubbeld

In 2011 had een doorsnee glastuinbouwbedrijf een teeltoppervlakte van 1,9 hectare. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2000. De totale oppervlakte glastuinbouw is in Nederland met bijna 80...

Artikelen

Oppervlakte glastuinbouw vrijwel onveranderd

In 2010 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland per saldo nauwelijks afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Het areaal van onder glas geteelde groenten nam meestal flink toe. De drie grootste...

Artikelen

Sterke daling aantal bedrijven met glastuinbouw

In 2007 hadden 7,8 duizend land- en tuinbouwbedrijven een kas. Dit waren er bijna 600 minder dan een jaar eerder. Tien jaar geleden waren er nog 12,2 duizend bedrijven met glastuinbouw.

Artikelen

Zaadveredelingsbedrijven

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Cijfers
Artikelen

Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021

In deze tabel wordt voor alle gewassen onder glas weergegeven hoeveel bedrijven dit gewas in 2021 telen en hoeveel oppervlakte er in gebruik is voor de teelt. Dit wordt weergegeven voor bedrijven...

Cijfers

Opnieuw minder land- en tuinbouwbedrijven

Op 1 april 2009 waren er 73 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland. Dat zijn er bijna 3 procent minder dan vorig jaar.

Artikelen

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen

Artikelen
Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: doorsnee opbrengst sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 65 procent gedaald tot 2,9 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen
Artikelen