Minder biologische bestrijding in glasgroenteteelt

Tomaten aan de tomatenplanten in de kas bij een tomatenkwekerij.
© ANP

Erratum:

De cijfers over het gebruik van de biologische bestrijders in de glastuinbouw in dit bericht zijn aangepast. Na deze publicatie is gebleken dat het CBS de door bedrijven aangeleverde informatie op een andere wijze had moeten verwerken. Een groter deel van de bedrijven dan was gemeld heeft gebruik gemaakt van biologische bestrijders.

De nieuwe tekst vervangt het oorspronkelijke bericht, inclusief de figuren.

Nieuwe tekst:

Biologische bestrijding in de glasgroenteteelt

In de meeste kassen worden biologische bestrijders zoals roofmijten en sluipwespen ingezet voor de bestrijding van ziekten of plagen. In de periode 2012–2016 is de oppervlakte glastuinbouw met de toepassing van biologische bestrijders gestegen. In 2016 werd in 85 procent van de kassen (ruim 5 700 hectare) gewerkt met biologische bestrijders, in 2012 was dit in nog in ongeveer 70 procent.

De telers van tomaten, komkommers en paprika’s werkten in 2016 in vrijwel alle kassen met biologische bestrijders. In 2012 werd ook al in bijna alle tomatenkassen gewerkt met biologische bestrijders. In de komkommer- en paprikateelt was dit toen nog minder dan 90 procent van de kassen het geval. In de sierteelt onder glas werden in 2016 in 7 op de 10 kassen biologische bestrijders ingezet. Dit was in 2012 nog in 45 procent van de kassen.

In de meeste glasgroentekassen worden biologische bestrijders zoals roofmijten en sluipwespen ingezet voor de bestrijding van ziekten of plagen. In de periode 2000–2016 daalde de toepassing van biologische bestrijders. In 2016 werd in bijna 7 op de 10 groentekassen (2,7 duizend ha) gewerkt met biologische bestrijders, in 2000 was dit in nog vrijwel alle kassen het geval. Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten van een CBS-enquête over gewasbescherming, gehouden onder 725 tuinders met glasgroenten.

Biologische bestrijding in glasgroenteteelt
 Aandeel biologische bestrijding (% van areaal)
199899,2
200099,8
200496,3
200895,8
201284
2016*69

Grootste krimp biologische bestrijding in tomatenteelt

Vooral telers van tomaten hebben er de laatste jaren voor gekozen om in minder kassen biologische bestrijders in te zetten. In 2000 werd nog in alle tomatenkassen gewerkt met biologische bestrijders, in 2016 was dit gedaald naar 62 procent van het areaal (duizend ha). Overigens betekent dit niet dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is toegenomen. Nieuwe veredelingstechnieken van groentegewassen en technologische innovaties in de glastuinbouw dragen eraan bij dat ziekten en plagen minder voorkomen. Dit kan de inzet van biologische bestrijders minder nodig, of zelfs overbodig maken.

Biologische bestrijding bij enkele groenten onder glas
 Tomaten (% van areaal)Paprika's (% van areaal)Komkommers (% van areaal)
199899,410097,6
200010099,5100
200497,298,191
200897,696,589,9
201284,78579,8
2016*61,674,378,9

Biologische bestrijding in komkommerteelt op peil sinds 2012

Ook de toepassing van biologische bestrijders bij de teelt van paprika’s daalde in 2016 ten opzichte van 2000. In de komkommerglasteelt is het de biologische bestrijding de laatste jaren op peil gebleven. De in 2000 begonnen daling van de toepassing van biologische bestrijders in de komkommerteelt zette na 2012 niet door. In 2016 werden op bijna 80 procent van het komkommerareaal (0,4 duizend ha) biologische bestrijders ingezet tegen ziekten en plagen van de komkommer.

Meer cijfers
Binnenkort verschijnt een nieuwsbericht met een totaaloverzicht van het gebruik van alle vormen van gewasbescherming in de landbouw, op basis van cijfers over 2016.