Onttrokken grondwater in open systemen voor warmte/koudeopslag naar sector