Areaal asperges per gemeente

Areaal asperges per gemeente in 2017.
In deze maatwerktabel is per gemeente het areaal asperges af te lezen, hoeveel hectare landbouwgrond er per gemeente in totaal in gebruik is voor de teelt van asperges. Het betreft cijfers over het jaar 2017.