Onttrokken grondwater in open systemen voor warmte/koudeopslag naar sector, 2012